March 31, 2024

แบบทดสอบคำถาม 10 ข้อ สำหรับคนที่เป็น นักฟังที่ดี แค่ไหน?

นักฟังที่ดี

  การเป็น นักฟังที่ดี ต้องทำอย่างไร เชื่อว่าหลาย ๆ คนคงเบื่อหากต้องมานั่งฟังคนพูดบ่อย ๆ และพูดซ้ำๆ แต่ถ้ามีผู้ฟังที่ดีแล้ว ก็จะทำให้คนที่พูดหรืออธิบายไม่อยากพูดหรือบรรยายให้ใครฟังอีกวันนี่เรามรบททดสอบมาให้ทำ 10 ข้อ

คุณเป็น นักฟังที่ดี หรือไม่

    คุณเป็น นักฟังที่ดี หรือไม่ มีอะไรที่ต้องปรับปรุงให้เป็นนักฟังที่ดีขึ้นอีกหรือไม่?

ให้คุณตอบคำถามว่า  “ใช่”  หรือ  “ไม่ใช่”

1.  คุณคิดว่าตัวเองตั้งใจฟังผู้อื่นพูดดีพอหรือไม่?

2.  แม้เพื่อนบางคนจะพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบเอื่อยเฉื่อย  คุณก็ยังสนใจฟังเขาพูดอยู่?

3.  คุณตั้งใจฟังเรื่องที่ไม่คุ้นเคย  หรือทำความเข้าใจได้ยาก?

4.  เมื่อผู้อื่นพูดในแนวความคิดที่แตกต่างจากคุณ  ซึ่งคุณไม่เห็นด้วย  คุณก็ยังตั้งใจฟังเขาพูดอยู่?

5.  คุณตั้งใจฟังผู้อื่นพูดจนจบ  แล้วค่อยชี้แจงความจริงทีหลังเสมอ?

6.  คุณสามารถควบคุมอารมณ์และความรู้สึกในเชิงลบ  (ความเบื่อหน่าย  ความง่วงนอน  ความหิว)  ในการเป็นผู้ฟังที่ดีได้?

7.  คุณสบตาหรือพยักหน้าในการรับฟังเสมอ?

8.  คุณจดจำรายละเอียดต่างๆ ที่รับฟังได้อย่างแม่นยำ?

9.  คุณสนุกที่ได้รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง?

10.  คุณไม่มีปัญหากับการเป็นผู้ฟังที่ดี  ซึ่งบางครั้งแทบไม่ได้เปิดปากพูดเลย?

แบบทดสอบคำถาม  นักฟังที่ดี

ผลคะแนนที่ได้รับ

ตอบว่าใช่  0 – 3  ข้อ

     ต้องบอกว่าคุณเป็นผู้ฟังที่ใช้ไม่ได้  เพราะชอบพูดมากกว่าฟังดังนี้ครับ

–  ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับผู้อื่น  แม้เขาพูดเรื่องสำคัญก็ตาม

–  ชอบแสดงสีหน้าท่าทางไม่พอใจ  หรือไม่เห็นด้วยอย่างชัดเจน

–  ชอบพูดขัดแข้งขัดขาผู้อื่น

–  ไม่สามารถรอเพื่อแสดงความคิดเห็นในเวลาที่เหมาะสมได้

–  คุณคิดว่าตัวเองรู้ทุกอย่างแล้ว  จึงไม่จำเป็นต้องฟังผู้อื่นพูด

ตอบว่าใช่  4 – 6  ข้อ

     คุณเป็นผู้ฟังที่พอใช้  ซึ่งควรปรับปรุงการเป็นผู้ฟังที่ดีดังนี้

–  ฝึกความอดทนในการรอ

–  ลดอคติและความมั่นใจลงบ้าง  เพราะทำให้คุณไม่เปิดใจเพียงพอ

–  ให้ความสนใจต่อสิ่งรอบตัวที่หลากหลาย  และฟังข้อมูลที่ไม่คุ้นเคยหรือไม่ชื่นชอบบ้าง

ตอบว่าใช่  7 – 8  ข้อ

นักฟังที่ดี

     คุณเป็นผู้ฟังที่ดี การเป็นผู้ฟังที่ดี สำคัญอย่างไร? แต่ยังมีข้อบกพร่องเล็กน้อยตรงที่  บางครั้งคุณจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ตนสนใจเกินไป  ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงการรับฟังที่ดีได้

ตอบว่าใช่  9 – 10  ข้อ

     ยินดีด้วยครับ  คุณเป็นผู้ฟังที่ดีเยี่ยมด้วยเหตุผลเหล่านี้

–  มีพื้นฐานเป็นคนอบอุ่น  เป็นมิตร  และเป็นกันเอง  ผู้อื่นจึงมักเลือกคุณให้เป็นผู้ฟังที่ดี

–  รู้จักให้เกียรติผู้อื่น

–  มีความอดทนในการฟังและการรอ

–  รู้เจตนาและจุดประสงค์ที่แท้จริงของผู้พูด

–  เป็นคนเปิดหูและเปิดใจในการรับฟัง

–  มีความสุขและตื่นเต้นในการรับฟังข้อมูลหรือแนวความคิดใหม่ๆ เสมอ

–  สามารถหาประโยชน์จากการรับฟัง  และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ฝากกดติดตามเว็บไซต์ แนะนำอาชีพเสริม และเทคนิคการทำงานที่ดี

นอกจากจะมีอาชีพใหม่ ๆ มาแนะนให้รู้จัก แอดยังมีเกมแนะนำ pg slot true wallet ไว้เล่นในยามว่างในวันหยุดแบบเพลิน ๆ