April 4, 2024

คำคมสร้างเนื้อสร้างตัว เพื่อนำไปใช้พัฒนาการเงินให้มั่นคง การงานให้ก้าวหน้า

คำคมสร้างเนื้อสร้างตัว

    ขอรวบรวมคำคมเกี่ยวกับการพูด  คำคมสร้างเนื้อสร้างตัว ซึ่งหากนำไปใช้ย่อมส่งผลดีต่อชีวิตในทุกด้านๆ ความจริงการพูดให้คนรักใคร่ไม่ใช่เรื่องยาก อยู่ที่ศิลปะในการพูดมากกว่าว่ามีเท่าไรและใช้เป็นหรือไม่  หลักการก็คือเราชอบฟังอย่างไร  ทั่วไปก็ชอบฟังอย่างนั้น

    คำคมสร้างเนื้อสร้างตัว

คำคมสร้างเนื้อสร้างตัว ที่สามารถพลิกสถานการณ์ให้ก้าวหน้าในเรื่องงาน

คำคมสร้างอนาคตที่สดใส  :  “หากท่านลุกขึ้นยืนพูดต่อหน้าฝูงชนไม่ได้  ก็อย่าปรารถนาที่จะเป็นผู้นำ”

     (เป็นคำคมของหลวงวิจิตรวาทการ)  หากคุณไม่สามารถพูดต่อหน้าที่ประชุมได้  คุณก็จะเป็นผู้ตามและผู้ฟังไปตลอดกาลครับ  ดังนั้นความมั่นใจและการเริ่มต้นสำคัญมาก     

คำคมสร้างอนาคตที่สดใส  :  “คำพูดที่ดีต้องมาจากความมั่นใจและจริงใจ  ไม่ควรมาจากความย่ามใจ”    

     ดังนั้นก่อนพูดควรคิด  ไม่มั่นใจเกินไป  คิดสักนิดว่าควรพูดหรือไม่  พูดอย่างไร  ก็ไม่ทำให้เสียเวลานักหรอก

คำคมสร้างเนื้อสร้างตัว ที่สามารถพลิกสถานการณ์

คำคมสร้างอนาคตที่สดใส  :  “อย่าพูดเอาดีใส่ตัว  เอาชั่วใส่ผู้อื่น”

     การพูดเอาดีใส่ตัวอาจถูกมองว่าเอาหน้า  ส่วนการพูดเอาชั่วใส่ผู้อื่นอาจถูกมองว่าใส่ร้ายได้  ดังนั้นควรพูดและทำในเรื่องที่ดี  หากเรื่องที่ดีนั้นเป็นของของเรา  มันก็จะอยู่กับเราไม่ไปไหน  ไม่ต้องหาทำให้เหนื่อย  หรือเหยียบผู้อื่นให้ตัวเองสูงขึ้น…

คำคมสร้างอนาคตที่สดใส  :  “คิดก่อนพูด  ศัตรูจะกลายเป็นมิตร  พูดก่อนคิด  มิตรจะกลายเป็นศัตรู”

     จะเห็นว่าคำพูดสั้นๆ สามารถพลิกสถานการณ์และพลิกคนได้  ซึ่งจะพลิกผันไปทางไหนก็อยู่ที่เราครับ

คำคมสร้างอนาคตที่สดใส  :  “หากไม่แน่ใจ  ไม่พูดเสียดีกว่า”

     การนิ่งเงียบและผันตัวเองเป็นผู้ฟังที่ดี  ย่อมฉลาด  ปลอดภัย  และดูดีกว่าการเสี่ยงพูดออกไปให้ตัวเองเสียหาย

คำคมสร้างเนื้อสร้างตัว หากไม่แน่ใจ  ไม่พูดเสียดีกว่า

คำคมสร้างอนาคตที่สดใส  :  “พูดมากเท่าไหร่  ความจริงยิ่งน้อยลง”

     คนที่พูดมากๆ  พูดได้ทั้งวัน  ทุกเวลา  และทุกสถานที่  มักหาสาระและความจริงจากเขาไม่ค่อยได้  เหมือนแกงถ้วยหนึ่งมีน้ำพอขลุกขลิกน่ากิน  แต่เมื่อเติมน้ำเข้าไปเรื่อยๆ แกงก็ใสโจ๋งเจ๋งไม่น่ากินเสียแล้ว  ดังนั้นควรพูดแต่พอดี  ไม่พูดมากจนรำคาญตัวเอง…

คำคมเกี่ยวกับการพูด คำคมสร้างอนาคต   :  “สำเนียงส่อภาษา  กิริยาส่อสกุล”

      อาชีพอิสระ น่าสนใจ คงเคยได้ยินกันมานานแต่อาจไม่ตระหนักเท่าที่ควร…  ซึ่งการพูดส่อย้อนหลังไปถึงเทือกเถาเหล่ากอหรือบรรพบุรุษได้จริงๆ  และหลายคนตัดสินกันจากคำพูดเพียงไม่กี่คำ

คำคมสร้างอนาคตที่สดใส  :  “พูดให้รักยากเย็น  พูดให้เกลียดง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก”

ถ้าวันไหนคุณเหนื่อยจากการหางานทำหรือว่างจากงาน แอดขอแนะนำ  ไทเกอร์711 เล่นได้แบบเพลินไม่เครียดแน่นอน