April 4, 2024

การเป็นผู้ฟังที่ดี สำคัญอย่างไร? มาฝึกฝนตัวเองให้เป็นผู้ฟังที่ดีมีมารยาทกันเถอะ!

การเป็นผู้ฟังที่ดี

            การเป็นผู้ฟังที่ดี สำหรับการฟังที่ดีนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้พูดอยากจะเล่าต่อ เพราะถ้าหากผู้ฟังไม่สนใจฟังแล้วนั้นก็ทำให้คนที่เล่าไม่อยากจะเล่าเรื่องราวต่อ และไม่มีความน่าสนใจในการสนทนา       

การเป็นผู้ฟังที่ดี 1

ความสำคัญของ การเป็นผู้ฟังที่ดี ต้องทำอย่างไรบ้างกับคู่สนทนา    

–  เพื่อรับความสนุกสนานเพลิดเพลิน

 –  เพื่อรับความรู้หรือทำให้ตนเองรอบรู้ขึ้น

–  เพื่อหาเหตุผลในการโต้แย้งหรือคล้อยตามได้อย่างถูกต้อง

ความสำคัญของ การเป็นผู้ฟังที่ดี

ทักษะการฟังที่ดีและมารยาทในการเป็นผู้ฟังที่ดี 

ตั้งเป้าก่อน

     คุณควรตั้งเป้าหมายเสียก่อนว่าจะฟังเพื่ออะไร  เช่น  ฟังเพื่อเอาสนุกหรือมัน  ฟังเพื่อรับข้อมูลใหม่ๆ

ตั้งสมาธิ

     ผู้ฟังที่ดีควรตั้งสมาธิเพื่อตัดความคิด  ความวิตกกังวลอื่นๆ ออกไป  จะได้มีความตั้งใจเพียงพอในการรับฟัง

ฟังทั้งหมด

     คุณเคยได้ยินคำพูดนี้หรือไม่  “ฟังไม่ได้ศัพท์จับมากระเดียด”  ซึ่งหมายถึง  การรับฟังมาแบบไม่หมด  ไม่ได้ใจความ  แล้วนำมาคิดเองเออเอง  ทำให้ข้อมูลถูกบิดเบือนได้  แนะนำว่าควรฟังเรื่องราวที่คิดว่าตนยังไม่รู้และไม่สนใจ  รวมถึงเรื่องราวที่รู้ดีอยู่แล้วด้วยเพื่อรับความคิดเห็นใหม่ๆ

การเป็นผู้ฟังที่ดี สำคัญอย่างไร?

สนอกสนใจด้วย

     เป็นสิ่งที่ดีกับทั้งผู้พูดและผู้ฟังที่ดีอย่างเราเอง  ตามนี้

–  แสดงถึงการให้เกียรติผู้พูด 

–  ผู้พูดมีสมาธิในการพูด  สามารถพูดตั้งแต่ต้นจนจบได้อย่างสมบูรณ์

–  ผู้พูดมีกำลังใจในการพูดมากขึ้น

–  ผู้พูดชื่นชมการเป็นผู้ฟังที่ดีของเรา  และพร้อมเป็นผู้ฟังที่ดีแก่เราด้วย

สิ่งจำเป็น การเป็นผู้ฟังที่ดี

     ให้แสดงออกดังนี้

     1.  ประจันหน้ากับผู้พูด  ไม่ควรนั่งทางด้านข้างหรือด้านหลังของเขา

     2.  มองหน้า  สบตาผู้พูดเป็นระยะ

     3.  การเป็นผู้ฟังที่ดีไม่ควรทำกิจกรรมอื่นๆ  ไม่ดื่มหรือกินอาหาร  ยกเว้นเป็นการพูดคุยในวงอาหาร

     4.  แสดงสีหน้าท่าทางคล้อยตาม  หรือมีอารมณ์ร่วมไปกับการพูดของอีกฝ่าย

     5.  ควรทำท่าทางเหมือนคิดตามไปด้วย  แม้ความจริงจะไม่ได้คิดหรือคิดไม่ออกก็เถอะ…

     6.  พยักหน้าเป็นเชิงตอบรับหรือเห็นด้วยเป็นระยะๆ

     7.  ตอบรับผู้พูดเป็นระยะด้วยคำพูดสั้นๆ  เช่น  ครับ  ค่ะ  ใช่ครับ  ใช่ค่ะ  แน่นอน  ถูกต้องแล้ว  อย่างนั้นล่ะ  คิดเหมือนกันเลย  มีเหตุมีผลนะ 

     8.  การเป็นผู้ฟังที่ดีควรทวนคำพูดหรือประเด็นของผู้พูดตามความเหมาะสม  เช่น  “คุณชอบการอ่านหนังสือมากจริงๆ”

     9.  แสดงความคิดเห็นส่วนตัวบ้าง  แต่อย่าขัดแข้งขัดขาเด็ดขาด

     10.  ไถ่ถามได้หากเกิดความสงสัย หรือแม้แต่แกล้งถาม…  เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีและทำให้ผู้พูดรู้สึกว่าคุณตั้งใจฟังเขา

ฝากกดติดตาม แนะนำอาชีพเสริม ข่าวสารและบทความ การพูดในที่สาธารณะ การพูดในที่ประชุมให้ชนะใจคนฟังให้การงานก้าวหน้า

นอกจากจะมีอาชีพใหม่ ๆ มาแนะนให้รู้จัก แอดยังมีเกมแนะนำ mm888bet  ไว้เล่นในยามว่างในวันหยุดแบบเพลิน ๆ