April 4, 2024

เป็นผู้พูดที่ดี แล้วยังไม่เพียงพอ คุณต้องรู้จัก เทคนิคการฟังที่ดี เพื่อการเป็นผู้ฟังที่ดีด้วย

เทคนิคการฟังที่ดี

เทคนิคการฟังที่ดี นอกจากการเปิดหูแล้วก็ควรเปิดใจไปพร้อมกัน ไม่ตั้งแง่หรือมีอคติไว้ก่อน  โดยยอมรับความแตกต่างของพื้นฐานผู้พูด แนวความคิด ทัศนคติ ความเชื่อหรือรสนิยมของเขาจะทำให้ได้รับประโยชน์จากการฟังมากขึ้น ซึ่งเป็นพื้นฐานสู่การเป็นนักพูดที่ดี

เทคนิคการฟังที่ดี

เทคนิคการฟังที่ดี เป็นมารยาทอีกอย่างที่สำคัญของผู้รับฟัง

หาสาระประโยชน์

     ขณะฟังผู้ฟังที่ดีควรวิเคราะห์ตามไปด้วยอย่างน้อยๆ ก็อาจได้รับสิ่งเหล่านี้ครับ

–  ความสนุกสนานบันเทิงที่ช่วยคลายเครียดได้

–  ข้อมูลใหม่ๆ ที่ไม่เคยรู้มาก่อน

–  แนวความคิดแปลกๆ ที่แตกต่างจากตัวเรา

–  การเข้าใจในตัวตนของผู้พูดมากขึ้น

คุณต้องรู้จัก เทคนิคการฟังที่ดี

เล็งเจตนา

     เป็นการวิเคราะห์เจตนาของผู้พูดว่าพูดเพื่ออะไรมีจุดประสงค์แอบแฝงอยู่หรือไม่  อย่างน้อยๆ ก็จะได้แก้เกมหรือระวังตัวทัน ไม่ใช่ฟังอย่างเดียวแล้วถูกเขาเป่าหูให้คล้อยตาม…

สำรวม

     หากเป็นการรับฟังผู้หลักผู้ใหญ่หรือเจ้านายพูด  มารยาทในการเป็นผู้ฟังที่ดีซึ่ง (จำเป็น) ต้องทำคือการสำรวมกิริยาอาการ  และรู้จักรอคอยในการแสดงความคิดเห็น  ไม่พูดแทรกตามอำเภอใจเด็ดขาด

ความลับ

     หากเรื่องที่ฟังเป็นเรื่องลับๆ หรือมีคนรู้น้อยที่สุดได้ยิ่งดี  ควรให้เกียรติผู้พูดด้วยการเหยียบเอาไว้ให้มิด  ไม่เอาไปบอกเล่าเก้าสิบต่อ  เช่นนั้นคุณอาจไม่ถูกเลือกให้เป็นผู้ฟังจากอีกฝ่ายต่อไป…

ยกมือ

     สำหรับการเป็นผู้ฟังที่ดีในที่ประชุมหรือมีผู้ฟังจำนวนมาก  หากต้องการแสดงความคิดเห็นหรือถามไถ่ให้ยกมือขึ้นขออนุญาตก่อน ไม่ควรยืนขึ้นแล้วพูดแทรกเพราะถือว่าเสียมารยาทมาก  ทางที่ดีที่สุดควรพูดเมื่ออีกฝ่ายพูดจบแล้ว

เทคนิคการฟังที่ดี  การรับฟังผู้หลักผู้ใหญ่

ขอบคุณ

     หากเป็นการพูดแบบให้ข้อมูลความรู้  หรือมีจุดประสงค์เพื่อยังประโยชน์  ผู้ฟังที่ดีควรกล่าวขอบคุณผู้พูดด้วย

ตัดสิน

     เมื่อรับฟังจบแล้วควรสรุปสิ่งที่ได้ฟังมาว่ามีความสมเหตุสมผลแค่ไหน?  มีหลักฐานน่าเชื่อถือเพียงพอหรือไม่?  มีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด?  โดยไม่ใช้อคติ  อารมณ์  ในการตัดสินครับ 

จดบันทึก

     หากสิ่งที่รับฟังมาน่าสนใจ แปลกใหม่  และมีประโยชน์  การจดบันทึกเป็นทางเลือกที่ดี  ที่จะทำให้ข้อมูลเหล่านั้นไม่ถูกบิดเบือนสามารถนำไปใช้ซ้ำได้อย่างสมบูรณ์

ฝึกการฟัง

     ควรฝึกการเป็นผู้ฟังที่ดี การเป็นผู้ฟังที่ดี สำคัญอย่างไร? ด้วยการตั้งใจฟังในสถานการณ์ที่มีอุปสรรค มีความสับสนวุ่นวาย  เช่น  การฟังในที่ที่มีเสียงดังอย่างที่ทำงาน อาชีพอิสระ น่าสนใจ  ตลาด  ห้างสรรพสินค้า จะช่วยฝึกสมาธิและความตั้งใจฟังได้ดี

ถ้าวันไหนคุณเหนื่อยจากการหางานทำหรือว่างจากงาน แอดขอแนะนำ  slotgame66 เล่นได้แบบเพลินไม่เครียดแน่นอน