February 27, 2024

การเป็น ครูภาษาไทย ใครว่าง่ายอย่างที่คิด ภาษาที่เราเรียนรู้ตั้งแต่เด็ก

ครูภาษาไทย

ครูภาษาไทย ในการทำงานที่เป็นครูนั้นมีหลายหน้าที่ นอกจากสอนวิชาให้นักเรียนแต่ละคนแล้ว ก็ต้องสอนกิริยามารยาทให้นักเรียนด้วย โดยเฉพาะครูภาษาไทย ในแต่ละโรงเรียนก็ต้องมีการสอนวิชานี้แน่นอน เพราะเราเป็นคนไทยนักเรียนต้องเรียนรู้วิชานี้อย่างถูกต้องและเข้าใจ จึงจะสามารถพัฒนาตนเองได้ทันยุคทันสมัยนั่นเองทีนี้เรามาทำความรู้จักกับครูสอนวิชานี้ให้มากขึ้นกันเถอะ เพื่อจะได้เข้าใจว่าแนวทางการสอนนั้นจะเป็นอย่างไร เหมือนอย่างที่เราเข้าใจกันหรือไม่??ตามมาค่ะเพื่อนๆ

ครูภาษาไทย

คนที่เป็น ครูภาษาไทย ใจต้องรักจริงและคอยสอนเด็กๆ ฝึกอ่าน

คำถามนี้มีคำตอบอยู่ในตัวเองแล้ว นั่นคือใจต้องรักความเป็นไทยแน่นอน จึงจะสอนวิชานี้ได้ดี เริ่มจากการเลือกเรียนวิชาภาษาไทยเป็นวิชาเอก และมุ่งมั่นตั้งใจ เพื่อที่จะได้มาทำอาชีพเป็นครูสอนวิชานี้โดยตรงให้ได้ ดังนั้นครูที่สอนจึงต้องมีใจรักวิชานี้มากๆ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นแน่นอน

ครูภาษาไทยต้องหมั่นพัฒนาตนเองให้ทันยุค2020…

แน่นอนที่สุดว่าการพัฒนาตนเองเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ ยิ่งยุค2020 หรือยุค5Gแล้วด้วย มีทั้งการสอนที่เป็นระบบออนไลน์ การสอนในชั้นเรียน เรียกว่าครูต้องพัฒนาเพื่อนำไปสู่การสอนที่ถูกต้องชัดเจน ให้กับนักเรียน ได้รับความรู้ที่ดี และมั่นใจได้ว่าเรียนวิชานี้แล้ว สามารถนำไปใช้ได้จริง ในชีวิตประจำวันได้ด้วยนั่นเอง

ครูภาษาไทย -ต้องสอนแบบไหน

ครูภาษาไทยต้องสอนแบบไหนนักเรียนจึงจะจดจำได้ดี

แนวทางการสอนของครูนั้น ต้องมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา เพื่อสร้างความจดจำที่ดีๆให้กับนักเรียน เช่นอาจให้นักเรียนสัมผัสกับสถานที่เรียนที่มีอยู่จริง เรียนรู้ภาษานี้จากความเป็นจริง ผู้เรียนก็จะมีความจดจำได้แบบยาวนานไม่มีลืม ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างมักเกิดการเรียนรู้ที่ดีมากๆ จากภาพหรือสิ่งที่มีจริงนั่นเอง อันนี้สามารถช่วยให้นักเรียนมีความจำอย่างแท้จริงแน่นอน

ครูภาษาไทย -สอนเด็ก ๆ

สรุปได้ว่า การที่เราเป็นครูสอนหนังสือนั้น โดยเฉพาะวิชานี้แล้ว ต้องมีการปลูกฝังความเป็นไทยให้ผู้เรียนมากๆ เพื่อเป็นการปูพื้นฐานของวิชาภาษาไทยกับนักเรียน ไปในแนวทางที่ถูกต้องในอนาคตอีกด้วย จะได้พัฒนาชาติในด้านภาษาต่อไปนั่นเอง

ติดตามเว็บไซต์อาชีพอิสระ
อาชีพแนะนำเรียนรู้สวัสดิการของ อาชีพรับราชการ ความมั่นคงในสายอาชีพ