March 30, 2024

เรียนรู้สวัสดิการของ อาชีพรับราชการ ความมั่นคงในสายอาชีพ

อาชีพรับราชการ

อาชีพรับราชการ สมัยนี้มีอาชีพแปลกใหม่มากขึ้นกว่าสมัยก่อน ไม่ว่าจะอาชีพค้าขายที่ขยายอาชีพย่อยออกไป ทั้งค้าขายทั่วไป ค้าขายออนไลน์ นายหน้าทำการค้า ค้าปลีก ค้าย่อย และหลากหลายอาชีพที่เกี่ยวกับการค้าขาย หรือจะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็ปดีไซน์เนอร์ กราฟฟิคดีไซน์เนอร์ คนคิดคอนเทนต์ยูทูป หรืออาชีพอื่น ๆ อีกหลากหลายที่ไม่คิดว่าจะสร้างเป็นอาชีพได้

แต่ก็มีอาชีพหนึ่งที่ยังคงสภาพความเสถียรภาพไว้ไม่แตกต่างจากสมัยก่อนมากนัก นั่นคืออาชีพรับราชการ จะเป็นได้ว่าผู้ใหญ่หลายคนยังคงวาดฝันให้ลูกตัวเองประกอบอาชีพรับราชการเพื่อที่จะสามารถมีสวัสดิการไว้ใช้ในยามแก่เฒ่า หลายคนอาจไม่รู้ว่าสวิสดิการเหล่านี้ครอบคลุมไปถึงสิ่งใดบ้าง วันนี้เราจะพาทุกท่าน เรียนรู้สวัสดิการของอาชีพรับราชการ ความมั่นคงในสายอาชีพ

อาชีพรับราชการ

อาชีพรับราชการ มีความมั่นคงและสวัสดิการอะไรบ้าง…?

1. ค่าตอบแทนรายเดือน – เรียนรู้สวัสดิการของอาชีพรับราชการ ความมั่นคงในสายอาชีพ อย่างที่ทราบกันดีว่าการรับราชการจะมีเงินเดือนเริ่มต้นค่อนข้างต่ำกว่าอาชีพอื่น ๆ แต่ก็เป็นงานที่มีความมั่นคง เงินเดือนจะขึ้นเรื่อย ๆ

ตามความอาวุโสของงานหรือที่เราเรียกกันว่าเงินประจำตำแหน่ง ทั้งนี้นอกจากเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งแล้วข้าราชการสามารถได้รับเงินพิเศษเพิ่มจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่รัฐพิเศษที่รัฐจัดขึ้นเช่น การคุมสอบระดับประเทศเป็นต้น ใครที่คิดว่าตัวเองไม่มีปัญหากับเงินเดือนเริ่มต้นที่ค่อนข้างต่ำและมองไปถึงระยะยาวอาชีพรับราชการก็ดูจะเป็นอาชีพที่น่าสนใจ

อาชีพรับราชการ

2. สวัสดิการที่รัฐมอบให้กับค่าราชการ – เรียนรู้สวัสดิการของอาชีพรับราชการ ความมั่นคงในสายอาชีพ โดยทั่วไปบริษัทต่าง ๆ จะให้สิทธิในการรักษาพยาบาล หรืออุบัติเหตุที่เบิกได้เฉพาะตัวเองแต่หากเป็นข้าราชการแล้ว สิทธิในการรักษาพยาบาลจะครอบคลุมไปถึงลูกและพ่อแม่ด้วย นอกจากนี้ยังสามารถเบิกค่าเล่าเรียนให้แก่บุตรสูงสุดถึง 3 คนจนถึงอายุ 20 ปีถือว่าค่อนข้างคุ้มค่าเลยล่ะ สิทธิในการลากิจ ลาป่วย ลาคลอดก็มีด้วยเช่นกัน

ที่สำคัญคือคนที่ประกอบอาชีพรับราชการจะได้รับเงินบำเหน็จบำนาญหลังจากเกษียณได้อีกด้วย (สมัยนี้ไม่มีบำนาญแล้วมีแต่เงินบำเหน็จเป็นเงินก้อนให้แทน ทำให้หลังจากเกษียณจะไม่สามารถเบิกสิทธิการรักษาได้ดังเดิม ทีนี้ก็ต้องรู้จักบริหารเงินกันหน่อยล่ะ) เพิ่มเติมจากเงินและสวัสดิการเหล่านี้ ผู้ที่ทำงานราชการยังได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์มาประดับยศและบูชาที่บ้านอีกด้วย

อาชีพรับราชการ

3. ประโยชน์อื่น ๆ – เรียนรู้สวัสดิการของอาชีพรับราชการ ความมั่นคงในสายอาชีพ นอกจากเงินเดือนที่ได้รับและสวัสดิการจากทางรัฐที่มากมายแล้ว การทำอาชีพรับราชการยังสามารถเบิกเงินค่าเดินทาง ค่าเช่าบ้าน หรือค่าทำงานล่วงเวลาได้ด้วย ขึ้นอยู่กับสายอาชีพย่อยที่ด้วย หากเป็นตำแหน่งใหญ่ ๆ ก็มีสิทธิที่จะได้รับรถประจำตำแหน่ง หรือโทรศัพท์ของหน่วยงาน คล้าย ๆ กับประโยชน์ที่ได้รับจากการทำงานบริษัทใหญ่ ๆ บางแห่ง ด้วยประโยชน์ต่าง ๆ เหล่านี้ทำให้อาชีพรับราชการยังคงเป็นอาชีพที่ใครหลายคนสนใจแม้จะในยุคสมัยปัจจุบันก็ตาม

ฝากกดติตตามอาชีพอิสระ

อาชีพที่น่าสนใจนักจิตวิทยาบําบัด อาชีพที่มีความสำคัญในการเยียวยาจิตใจผู้คน