March 30, 2024

นักศึกษาจบใหม่ กับการทำงานที่ไม่ตรงสายงานหรือสาขาวิชาที่ตนเรียนมา

นักศึกษาจบใหม่

           นักศึกษาจบใหม่ หลายคนที่จบมาแล้วสมัครงานที่ไม่ตรงกับสาขาวิชาที่ตนได้เรียนจบมา เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น สาขาวิชาที่ตนเรียนมาไม่ได้เป็นสิ่งที่ตนเองชอบหรือถนัดที่จะทำงานต่อในงานสายนั้น หรือสายงานที่ตนได้จบมานั้น เปิดรับค่อนข้างที่จะน้อย หรืออีกนานกว่าจะเปิดรับสมัคร ทำให้ต้องหางานในสายอื่นทำไปก่อน หรือบางคนนั้นเลือกที่จะเก็บประสบการณ์ในงานสายอื่นๆก่อนที่จะไปทำงานที่ตนเองชอบและใฝ่ฝัน เป็นต้น ซึ่งมันอาจจะเป็นปัญหาสำหรับบริษัทหรือองค์กรที่จะรู้สึกไม่มั่นใจในตัวของนักศึกษาจบใหม่ที่มาสมัครในสายงานที่ไม่ได้เรียนจบมาโดยตรง เนื่องจากในบางสายงานนั้นจะมีการทำงานที่เฉพาะเจาะจง หรือคนทั่วไปต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เป็นเวลานานหรือเป็นงานที่มีความยากและต้องใช้ความสามารถในการทำจริงๆ

นักศึกษาจบใหม่

ปัญหาของ นักศึกษาจบใหม่ การทำงานที่ไม่ตรงสายงานที่ตัวเองเรียนมา

                การทำงานไม่ตรงสายของนักศึกษาจบใหม่ มักมีใครหลายๆคนที่จะบอกว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่มากๆ เนื่องจากกว่านักศึกษาจะเรียนจบในแต่ละสาขาก็ใช้เวลาอย่างน้อย 4-6 ปี แต่เมื่อจบออกมาก็ยังจะหางานที่ไม่ตรงสายอีก ซึ่งการที่นักศึกษาจบใหม่ไปสมัครงานที่ไม่ตรงสายก็เป็นการไปแย่งนักศึกษาจบใหม่ที่สมัครงานตามสาขาวิชาที่ได้เรียนจบมาด้วย ในบางคนอาจจะคิดว่านักศึกษาจบใหม่ที่สมัครงานตามสายงานที่ตนเองจบมานั้นได้เปรียบมากกว่า

นักศึกษาจบใหม่ การทำงานที่ไม่ตรงสายงาน

แต่ในบางบริษัทที่ต้องการแนวคิดใหม่ๆ แนวคิดที่นอกกรอบอาจจะให้ความสำคัญกับนักศึกษาจบใหม่ที่สมัครงานไม่ตรงสายก็ได้ แต่ในสายงานนั้นๆ หน้าที่ ความรับผิดชอบมักจะเป็นสิ่งที่สามารถสอนหรือแนะนำได้ง่ายและเรียนรู้ได้ง่าย ไม่เฉพาะเจาะจงมากเท่าไหร่ แต่ในขณะเดียวกันบางบริษัทก็เลือกที่จะคัดใบสมัครของผู้สมัครที่ไม่ได้ตรงตามคุณสมบัติทิ้งไป เพราะตำแหน่งนั้นๆอาจจะต้องใช้ความชำนาญและความรู้ที่จะต้องนำมาประกอบอาชีพ

ปัญหาของ นักศึกษาจบใหม่

                การทำงานไม่ตรงสายที่เรียนจบมา ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิดหรืออย่างไร แต่มันขึ้นอยู่กับทัศนคติของแต่ละคนที่จะมอง โดยแต่ละสิ่งล้วนมีทั้งข้อดีและข้อเสียในตัวเองทั้งนั้น นักศึกษาจบใหม่ที่เลือกทำงานไม่ตรงสายก็เช่นกัน

ฝากกดติดตามอาชีพอิสระ
อาชีพแนะนำปัญหาการทำงาน ของนักศึกษาจบใหม่ ที่ยังว่างงานอยู่