April 4, 2024

ปัญหาการทำงาน ของนักศึกษาจบใหม่ ที่ยังว่างงานอยู่

ปัญหาการทำงาน

               ปัญหาการทำงาน หลังจากการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษาค่อนข้างที่จะต่างกับการใช้ชีวิตในการทำงาน ทำให้นักศึกษาจบใหม่ค่อนข้างที่จะมีปัญหา โดยปัจจุบันมีนักศึกษาจบใหม่จำนวนมากทั้งที่มีงานทำแล้วและที่ยังว่างงานอยู่ ปัญหาอย่างหนึ่งของการที่นักศึกษาจบใหม่ยังคงว่างงานอยู่ คือ บริษัทไม่แน่ใจในความสามารถของนักศึกษาจบใหม่ ซึ่งปัญหาหลัก มีดังนี้

ปัญหาการทำงาน

นักศึกษาจบใหม่ มักจะเจอ ปัญหาการทำงาน และยังคงว่างงานอยู่ มีดังนี้

  • ประสบการณ์ นักศึกษาจบใหม่ อาจจะเคยผ่านการฝึกงานมาบ้างแล้ว แต่การทำงานกับการฝึกงาน สถานะค่อนข้างที่จะแตกต่างกัน ทำให้ทางบริษัทที่ต้องการพัฒนามากขึ้น จะรับผู้ที่มีประสบการณ์ก่อนนักศึกษาจบใหม่
  • ความอดทนจากแรงกดดัน ในการชีวิตทำงานจริงๆจะมีการกดดันและคาดหวังจากพนักงานเพื่อที่จะทำให้บริษัทขับเคลื่อนไปในทางที่ดี จึงต้องการผลงานที่มีคุณภาพ ในด้านนักศึกษาจบใหม่ที่ใช้ชีวิตอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย ถึงจะมีแรงกดดัน แต่แรงกดดันจากการทำงานค่อนข้างที่จะแตกต่างมากๆ
ปัญหาการทำงาน
  • การปรับตัว นักศึกษาจบใหม่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยซึ่งแตกต่างกันมากกับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระเบียบ กฎเกณฑ์ การเข้ากับเพื่อนร่วมงาน ซึ่งค่อนช้างที่จะจริงจังมากๆ
  • การตัดสินใจ จากการที่เพิ่งจบใหม่ทำให้ไม่มีประสบการณ์ ในการตัดสินใจแต่ละครั้งจึงมีความไม่มั่นใจในตัวเองอยู่พอสมควร จึงทำให้งานอาจจะต้องหยุดชะงัก หรืออาจจะไม่มีความคืบหน้าของงานเลย
  • ความสามารถ ถึงแม้นักศึกษาจบใหม่จะมีผลการเรียนที่ดีเยี่ยมก็ไม่สามารถเป็นตัวการันตีได้ว่าคนๆนั้นจะมีความสามารถในการทำงานที่ดีได้
  • ไม่ชอบการเรียนรู้ บางคนทำตัวเหมือนน้ำที่เต็มแก้ว ไม่อยากรับความรู้หรือทักษะใดๆแล้ว ทำให้ไม่สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และยังทำให้งานไม่คืบหน้าอีกด้วย
ปัญหาการทำงาน

ทางบริษัทต้องการคนที่มีคุณภาพและสามารถพัฒนาตัวเองได้มากขึ้นเรื่อยๆ จึงไม่แปลกที่บริษัทจะมีวิธีการคัดเลือกผู้สมัครค่อนช้างจะละเอียด แต่มีสิ่งหนึ่งที่นักศึกษาจบใหม่จะมีความได้เปรียบคือการทำกิจกรรม เพราะการทำกิจกรรมทำให้เรามีประสบการณ์ชีวิต การเข้าสังคม การสร้างมิตรภาพ การทำงานร่วมกับผู้อื่น ทั้งนี้การเป็นนักศึกษาจบใหม่ในเรื่องของการสมัครงานเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก ถ้าหากทางบริษัทหรือสถานประกอบไม่ได้ให้โอกาสพวกเขา

ติดตามเว็บไซต์อาชีพอิสระ
ข่าวสารที่น่าสนใจทักษะในการทำงาน เป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆ ถ้าอยากประสบความสำเร็จ