April 2, 2024

คุณภาพชีวิต ในการทำงานที่ดีขึ้นอยู่กับความคิดของเราด้วย

คุณภาพชีวิต

Group of business people working at office

คุณภาพชีวิต เคยได้ยินคำนี้ไหมครับ “ความคิดทำให้เกิดการกระทำ การกระทำทำให้เรามองเห็นนิสัย นิสัยเป็นแรงผลักดันให้เกิดความเคยชินและความเคยชินก็เป็นตัวกำหนดชะตากรรมอีกที” ผู้เขียนได้อ่านมาจาก Ensure Communication จากคำคมคำนี้แสดงให้เห็นว่าทุก ๆ สิ่งทุก ๆ อย่างนะครับเริ่มต้นจากความคิดของคนเราดังนั้นถ้าหากเรากำหนดความผิดของเราได้ชีวิตเราก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นทางบวกและทางลบก็ขึ้นอยู่กับความคิดของเรา

คุณภาพชีวิต

องค์ประกอบของ คุณภาพชีวิต ที่ดีอีกอย่างคือความคิดในแง่บวก

ทุกคนเกิดมาพร้อมกับปัญหาของตัวเอง แล้วต้องหาทางแก้ปัญหาของตัวเองแต่ทำไมทุกคนแก้ได้แต่ทำไมบางคนแก้ไม่ได้ มันอยู่ที่ความคิดของคนว่าเขานั้นกำลังคิดบวกว่าปัญหานั้นเป็นเพียงอุปสรรคที่เขาจะต้องแก้ไขเพื่อจะดำเนินชีวิตต่อ หรือ ปัญหาเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตเขาล้มเหลวและเลือกที่จะจมอยู่กับปัญหานั้นมองไม่เห็นทางออกความคิดของเรานั้นจะกำหนดทุกสิ่งทุกอย่าง 

คุณภาพชีวิต คิดบวก

คนคิดบวกก็จะทำอะไรที่ส่งผลดีต่อตัวเขาเอง ไม่ว่าเขาจะล้มเหลวสักกี่ครั้งถูกใจสักกี่ครั้งแต่ความคิดของเขาที่ยังเป็นความคิดในแง่บวกก็ทำให้เขาผ่านเรื่องราวร้าย ๆ เหล่านั้นไปได้ทำให้เขาประสบความสำเร็จก็จะเป็นการทำงานหรือในด้านชีวิต  ชีวิตของเขาจะมองปัญหาเป็นอุปสรรคที่ทำให้เขาพัฒนามากขึ้นและว่าอะไร จะเกิดขึ้นกับเขา เขาก็จะพร้อมรับมือ แล้วพร้อมฝ่าฟันอุปสรรค

คุณภาพชีวิต ที่ดี

แต่คนคิดลบ ทำอะไรก็จะผิดหวังประสบความล้มเหลวโดยเสมอนั่นเป็นสิ่งที่ความคิดของเราคิดไว้แล้วว่าเราต้องทำไม่ได้แน่ๆเลยเราต้องล้มเหลวครั้งและปัญหาเนี่ยมันไม่สามารถแก้ได้ ความคิดเหล่านี้จะทำให้เราอยู่กับที่ไม่สามารถพัฒนาตัวเองหรือพัฒนาตัวเองยาก คนเหล่านี้บางทีอาจจะต้องให้คนอื่นช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาชีวิต การงาน เขาถึงจะผ่านปัญหาไปได้ 

คุณภาพชีวิตและการทำงาน

ดังนั้นการเป็นคนที่คิดบวกสามารถเริ่มต้นได้จากการประสบความสำเร็จอะไรเพียงเล็ก ๆ น้อย ๆ โดยมีปัญหามาให้แกบ้างและการมองโลกในแง่ดีเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ทุกปัญหามีทางออก เพียงแค่เราจะมีทางลัดในการแก้ปัญหานั้นหรือค่อยๆแก้ปัญหานั้น ผู้เขียนชื่อว่าทุกคนสามารถก้าวข้ามปัญหาของตัวเองได้และออกแบบชีวิตของตัวเองได้

ฝากกดติดตามอาชีพอิสระ
บทความที่น่าสนใจความสำเร็จในชีวิตเกิดจากการสร้างภาพ หรือการมองเป้าหมายล่วงหน้า