February 26, 2024

ความสำเร็จในชีวิตเกิดจาก การสร้างภาพ หรือการมองเห็นภาพเป้าหมายล่วงหน้า

การสร้างภาพ

การสร้างภาพ เชื่อว่าทุกคนในวัยเด็กจะต้องมีการเรียนวิชาแนะแนวเกิดขึ้น ซึ่งครูประจำวิชาจะถามทุกคนว่าโตขึ้นทุกคนอยากเป็นอะไรอยากทำอะไร บ้านก็ให้เราวาดรูปสิ่งที่เราอยากเป็นในอนาคต ตอนนั้นผมคิดว่าเพื่อนๆ ตอนนั้นผมก็คงคิดว่าเพื่อนกูตอบกันเหมือนผมสมัยในวัยเด็ก ว่าเราอยากเป็น คุณหมอ คุณพยาบาล ตำรวจ ทหาร และอื่นๆ นี่คือความฝันของเราในวัยเด็กที่เราจินตนาการสร้างภาพขึ้นมาว่าอนาคตจะได้สวมชุดนี้ทำอาชีพนี้หรือว่าส่งชุดนั้นทำอาชีพนั้น

การสร้างภาพ

การสร้างภาพ นั่นก็ต้องแลกมาด้วยเป้าหมายที่เกิดจากความพยายามให้ภาพในความฝัน

เราโตขึ้นมาหน่อยมาอยู่ในวัยมัธยมความคิดจะเปลี่ยนแปลงไปไม่รับไม่เจอโลกมากขึ้นความคิดของเราในอนาคตที่เราได้สร้างภาพนั้นขึ้นมาเราอาจจะมีอาชีพที่หลากหลายมากขึ้นกว่าที่เรารู้จักในวัยเด็ก บางคนคิดว่าจะทำธุรกิจ เราอยากเป็นผู้จัดการบริษัท อยากเป็นนักข่าว อยากเป็นไกด์อยากท่องเที่ยวไปทั่วโลก ชีวิตของเราขึ้นอยู่กับการสร้างภาพ

ถ้าเราอยากเป็นอะไรสักอย่างขอให้เราสร้างภาพขึ้นมาในหัวของเราเพียงเท่านี้เราจะกำหนดเป้าหมายของตัวเราได้เพราะเราจะทำอะไรเพื่อให้ภาพจริงน้ำปรากฏขึ้นมาข้างหน้าของเราไม่ใช่เป็นภาพที่เกิดขึ้นในความฝัน แล้วผมเชื่อว่าในทุกวัยไม่ใช่เป็นแค่วัยเด็กหรือวัยรุ่นที่เราต้องเคลียร์รายการภาพในหัวของเรา 

จินตนาการสร้างภาพ

ทุกครั้งที่เราสร้างภาพแล้วจะมีความสุขขอภาพนั้นเป็นภาพที่เราประสบความสำเร็จมีเงินมีทองพอใช้จ่ายมี แต่นั่นก็ต้องแลกมาด้วยเป้าหมายที่เกิดจากความพยายามให้ภาพในความฝันเกิดเป็นภาพแห่งความจริงขึ้นมา ยกตัวอย่างการสร้างภาพง่ายๆ เช่น ในอีก 5 ปีข้างหน้าเราจินตนาการเห็นตัวเองกำลังขับรถอยู่ราคาหลักสิบล้านอยู่ หรือ จินตนาการถึงว่าเราใส่ชุดสูทกำลังป้อนงานให้กับลูกน้องในบริษัทของเราเอง

การจินตนาการภาพให้เราเห็นสิ่งที่เราอยากจะทำหรือว่าอยากจะเป็น แต่น่าจะเกิดขึ้นหรือไม่เก่งก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้ที่จินตนาการนั้นว่ามีความมุ่งมั่นมากพอที่จะทำเป้านั้นให้สำเร็จหรือไม่ การที่เราสร้างภาพอยู่เสมอทำให้จิตสำนึกนั้นมองเห็นภาพเป้าหมายล่วงหน้าแล้วจะทำให้เราเกิดความมุ่งมั่นมากขึ้นเพื่อที่จะพาตัวเองไปสู่

การสร้างภาพ และจินตนาการง่าย ๆ

เป้าหมายนั้น แต่เพียงความมุ่งมั่นยังไม่พอ เราจะต้องมีแบบแผนเพื่อที่จะดำเนินเป้าหมายนั้นให้สำเร็จลุล่วงตามที่เราตั้งไว้ ยิ่งเรามีความมุ่งมั่นกับความมีวินัยมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งใกล้เป้าหมายมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นจงพยายามมีวินัยและความสม่ำเสมอเพื่อที่จะทำเป้าหมายนั้นให้เกิดขึ้นจริง 

สามารถกดติดตามอาชีพอิสระ
ข่าวสารอาชีพอื่น ๆการตั้งเป้าหมาย ให้ใหญ่แล้วไปให้ถึงไม่ว่าจะเป็นในชีวิตการทำงาน