February 29, 2024

การจัด ฮวงจุ้ยบนโต๊ะทำงาน ที่จะมาเสริมดวงและความก้าวหน้าของงาน

ฮวงจุ้ยบนโต๊ะทำงาน

ฮวงจุ้ยบนโต๊ะทำงาน ซึ่งเชื่อว่าถ้าหากเราจัดตำแหน่งของโต๊ะทำงานให้ดีแล้ว และก็จัดฮวงจุ้ยบนโต๊ะให้ถูกหลัก ถูกฮวงจุ้ยด้วย งานนี้เชื่อเลยว่าหน้าที่การงานของเพื่อนๆ จะต้องปัง และมีความก้าวหน้าอย่างมากแน่นอน ซึ่งการจัดฮวงจุ้ยบนโต๊ะทำงานจะมีการหลักการจัดวางแบบไหน เราไปดูพร้อมๆกันเลย

ฮวงจุ้ยบนโต๊ะทำงาน

การจัด ฮวงจุ้ยบนโต๊ะทำงาน บนโต๊ะให้ถูกหลัก

1. ควรมีรูปคู่กับคนรัก หรือรูปครอบครัวอยู่บนโต๊ะทำ จะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้กับเรา แต่ควรมีการเปลี่ยนรูปอยู่เสมอ เพื่อให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่ตลอด

2. ห้ามตั้งต้นกระบองเพชรไว้บนโต๊ะทำงาน เพราะมีความเชื่อว่าต้นกระบองเพชรเป็นต้นไม้ที่มีหนามแหลม จะทิ่มแทงตัวของเราเอง หากอยากตั้งต้นไม้ไว้บนโต๊ะทำงานควรเป็นต้นไม้ที่ไม่มีหนามแหลมคม

หลักการจัด ฮวงจุ้ยบนโต๊ะทำงาน

3. ไม่ควรวางขนม หรือของกินไว้บนโต๊ะทำงาน เพราะเชื่อว่ากลิ่นของอาหารจะส่งผลให้มีการทำลายพลังงานที่ดีให้หมดไป หากมีขนมควรนำไปวางในพื้นที่ส่วนกลางที่ใช้สำหรับวางของกินแทน

4. ไม่วางของหรือเอกสารไว้บนโต๊ะทำงานจนดูรก โต๊ะทำงานที่ดีควรมีของอยู่บนโต๊ะน้อย ยิ่งน้อยยิ่งดี

5. วางสิ่งของที่สื่อถึงมังกรไว้บนโต๊ะ โดยให้วางในตำแหน่งด้านซ้ายมือของโต๊ะทำงาน ซึ่งเชื่อกันว่ามังกรจะเป็นตัวแทนของพลังแห่งความเคลื่อนไหว จะมีอำนาจในการเจรจาต่อรอง โดยสิ่งที่สื่อถึงมังกรก็คือ คอมพิวเตอร์ เครื่องคิดเลข หรือโทรศัพท์ เพราะจะมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอด

ฮวงจุ้ยบนโต๊ะให้ถูกหลัก

6. วางสิ่งของที่สื่อถึงเสือไว้บนโต๊ะ โดยให้วางในตำแหน่งด้านขวามือของโต๊ะทำงาน โดยเสือจะสื่อถึงความรู้ ความสงบ สิ่งของที่มีความหมายสื่อถึงเสือก็คือ เอกสารต่างๆ หนังสือ หรือตำราเรียนต่างๆ เพราะสิ่งของเหล่านี้จะไม่มีการเคลื่อนไหวนั่นเอง

7. การจัดวางตำแหน่งหงส์ไว้บนโต๊ะ โดยตำแหน่งของหงส์จะอยู่ด้านบน ตรงกลางของโต๊ะทำงาน โดยหงส์จะสื่อถึงลูกน้อง และบริวาร โดยตำแหน่งของหงส์นั้นไม่ควรวางสิ่งของไว้ เพราะจะทำให้มีปัญหาเรื่องของบริวาร หรือลูกน้องนั่นเอง แต่หากโต๊ะทำงานมีฉากกั้น หรือผนัง กำแพงกั้นอยู่ ให้แก้ไขโดยนำภาพวิวมาแขวนไว้แทน

8. การจัดวางตำแหน่งเต่า โดยตำแหน่งของเต่าจะอยู่ด้านหลังของเก้าอี้ทำงาน โดยตำแหน่งของเต่าจะหมายถึงความมั่นคงในการทำงาน ควรจะเป็นผนังที่มีความทึบจึงจะดี ไม่ควรเป็นทางเดิน หรือผนังใส แต่หากเลี่ยงไม่ได้ให้หาเก้าอี้ที่มีพนักพิงที่มีความสูงมาใช้แทน

ฝากกดติดตามอาชีพอิสระ
อาชีพที่น่าสนใจกฎ 80 20 ที่เราสามารถใช้ในการใช้ในชีวิตและการทำงาน