February 27, 2024

การเรียนรู้ ความรู้ใหม่ และเป็นคนที่เป็นน้ำครึ่งแก้วที่พร้อมจะรับความรู้สิ่งยิ่งดีกับตัวเรา

การเรียนรู้

ความรู้ใหม่ ในปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้ว่ามีคนเก่งอยู่มากมายทั่วทุกมุมโลกรวมทั้งในประเทศไทยด้วย ซึ่งก็มีหลายคนที่เป็นคนเก่งและสามารถดูแลบริษัทของตัวเองได้ให้ดำเนินธุรกิจให้รอด พวกคุณคือคนที่เก่งมากที่สามารถทำเรื่องเหล่านี้ให้กลายเป็นเรื่องธรรมดาได้ แต่กาลเวลานั้นได้เปลี่ยนไปเสมอพอเราเริ่มเติบโตขึ้นเริ่มมีความรู้มากขึ้น แต่ก็ใช่ว่าเราจะรู้ไปทุกเรื่องในเรื่องที่เราเก่งบางครั้งเราก็มีคนที่เก่งกว่าเราแต่เราไม่รู้ตัว เพราะเราคิดว่าเราเก่งอยู่แล้ว

ความรู้ใหม่

ความรู้ใหม่ เป็นสิ่งที่ดีเพราะวันเวาลาเปลี่ยนไปเราก็ต้องมีความรู้เพิ่มมากขึ้น

การที่เวลานั้นดำเนินไปคนรุ่นใหม่ก็จะเข้ามาซึ่งคนเหล่านี้บางครั้งก็เป็นคนที่มีความรู้ใหม่ ๆ เนื่องจากเทคโนโลยีที่เข้ามาทำให้เขาสามารถเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วมากกว่าคนที่เติบโตมาในอดีตอย่างแน่นอน ในการทำงานการที่มีตำแหน่งสูงกว่ามันหมายถึงว่าเรามีประสบการณ์มีความรู้มากกว่าคนที่เพิ่งเข้ามาทำงานอย่างแน่นอน แต่ก็ใช่ว่าจะรู้ทุกเรื่อง บางครั้งเราก็ต้องการคำแนะนำเหมือนกัน

การเรียนรู้ ความรู้ใหม่

แต่ก็มีอยู่หลายครั้งที่เราไม่ยอมรับฟังคนที่เพิ่งเริ่มเข้ามาทำงานในบริษัทของเราแต่ไปรับฟังคนที่มีอายุมากกว่าอยู่เสมอ คนรุ่นใหม่นี่แหละที่ไม่มีประสบการณ์นี่แหละบางทีอาจจะให้ข้อคิดหรือวิธีแก้ไขปัญหาดี ๆ กับเราได้โดยที่เราไม่ได้นึกถึงมาก่อน การที่เรามีความรู้มีประสบการณ์มากขึ้นบางครั้งอาจทำให้มุมมองของเรานั้นแคบลง ทำให้เราไม่เปิดใจยอมรับความรู้ใหม่ ๆ และทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วอยู่ตลอดเวลา การทำตัวเป็นน้ำครึ่งแก้วและยอมรับความเห็นของคนอื่นบ้างก็คงจะเป็นเรื่องที่ดีมาก ๆ

ความรู้ใหม่ -การที่เป็นคนที่เป็นน้ำครึ่งแก้ว

สำหรับการเรียนรู้ความรู้ใหม่ ๆ และการที่เป็นคนที่เป็นน้ำครึ่งแก้วที่พร้อมจะรับความรู้นั้นจะทำให้เรานั้นไปอย่างก้าวกระโดดเพราะความรู้ใหม่ ๆ จะถูกเติมเข้ามาอยู่เสมอ เพราะว่าคำว่าคนเก่ง ไม่ได้มีคำว่าเก่งที่สุด พอถ้าหากเราเก่งที่สุดเราก็คงไม่ค้นหาความรู้ต่อไป ซึ่งมุมมองก็เช่นกันการที่เรามีมุมมองที่เปิดกว้างสำหรับคนทุกคนก็คงเป็นเรื่องดีที่จะทำให้เราได้เห็นมุมมองใหม่ ๆ ของแต่ละคนได้มีข้อคิดใหม่ ๆ ในการดำเนินชีวิตในการทำงาน 

ฝากกดติดตามอาชีพอิสระ
อาชีพที่น่าสนใจการตั้งเป้าหมาย ให้ใหญ่แล้วไปให้ถึงไม่ว่าจะเป็นในชีวิตการทำงานหรือการเรียน