March 30, 2024

การหมด Passion เคยไหมที่ไม่มีแรงจูงใจในการทำงานหรือทำสิ่งต่างๆ?

การหมด Passion

    การหมด Passion เคยไหมที่คุณไม่อยากลุกขึ้นไปทำงานในตอนเช้า? หรือเคยไหมที่คุณไม่มีพลังในการทำงาน? ซึ่งอาการเหล่านี้มันคืออาการหมดPassion ซึ่งการหมด Passionนั้นคือการที่เราไม่มีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตประจำวันหรือการทำงาน การเรียนก็แล้วแต่ ซึ่งการหมด Passion นั้นเป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างหนึ่งก็ว่าได้ เพราะการหมดPassion นั้นจะทำให้เราคล้ายกับอาการขี้เกียจหรือเกียจคร้าน เช่น ไม่อยากทำอะไรเลย ไม่อยากลุกขึ้นตื่นในตอนเช้า อยากอยู่เฉยๆโดยไม่ต้องทำสิ่งใดเลย ไม่อยากพูดคุยกับใครเลย เป็นต้น

อ การหมด Passion

การหมด Passion หรือการที่เราไม่มีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตประจำวัน

                การหมดPassionจะส่งผลในทุกๆด้านเลยก็ว่าได้ ไม่เพียงแค่การทำงาน แต่อีกหลายๆด้าน เช่น การเรียน การใช้ชีวิต การค้นตัวเอง การหาแรงจูใจ เป็นต้น ซึ่งบทความนี้จะมาบอกเล่าถึงสิ่งที่จะช่วยเพิ่มPassion ให้กับตัวเราได้ ดังนี้

การหมด Passion-ไม่มีแรงจูงใจในการทำงาน
  • ค้นหาตนเอง ซึ่งการค้นหาตนเองนั้น จะช่วยทำให้เราได้รู้ถึงความต้องการ ความถนัด ความสามารถของตนเองมากขึ้น เมื่อเรารู้ตนเองมากขึ้น จะทำให้เรามีความต้องการที่มากขึ้น ซึ่งการต้องการนั้นเป็นความต้องการในทางที่ดี เช่น อยากเพิ่มความสามารถของตนเอง อยากเพิ่มศักยภาพให้แก่ตนเอง อยากเรียนรู้ในเรื่องต่างๆเพิ่มขึ้น
  • รู้นิสัยตัวเอง การที่เรารู้จักตนเอง จะช่วยให้เรารู้ว่าตอนไหนที่เราหมด Passion ตอนไหนที่เรารู้สึกแย่ รู้สึกไม่ดี สิ่งเหล่านี้จะทำให้เราควบคุมตนเองได้มากกว่าเดิม และสามารถพัฒนาตนเองได้มากขึ้น รวมถึงการที่เรารู้ถึงนิสัยของตนเองนั้น จะทำให้เรารู้จักตนเองมากขึ้น
การหมด Passion-การใช้ชีวิต
  • หาสิ่งที่ตนเองอยากทำ การที่เราหมดPassion นั้นอาจจะเกิดจากการอิ่มตัวในการทำสิ่งต่างๆ ดังนั้นเราควรที่จะหาสิ่งที่เราต้องการ อยากเรียนรู้ อยากพัฒนาตนเอง เพื่อที่จะหาสิ่งที่ดีให้แก่ตนเองเสมอ ไม่ว่าง ไม่ต้องคิดมาก
  • ไม่ต้องไปฟังคนอื่น หลายครั้งที่เรารู้สึกหมดPassion เพราะผู้อื่น จากคำพูดของคนอื่น จากสิ่งที่คนอื่นกดดันหรือพูดไม่ดีใส่ ดังนั้นเราจะต้องยึดความมั่นใจของตนเองให้มากที่สุด

กดติดตามเว็บไซต์อาชีพอิสระ
ข่าวสารอาชีพที่น่าสนใจความต้องการของมนุษย์ ทุกคนนั้นต่างมี ที่แตกต่างกันออกไปอยู่ที่จะมากหรือน้อย