March 31, 2024

เหตุใด… อาชีพครู จึงไม่ใช่อาชีพที่น่าปลื้มและความฝันของเยาวชนอีกต่อไป

อาชีพครู

อาชีพครู ครูถึงจะเป็นอาชีพมีเกียรติสักเท่าใด แต่ครูต้องปรับตัวกับยุคสมัยค่อนข้างมาก สมัยนี้ต้องบอกตรงๆ ว่ากระแสดราม่าตามสื่อต่างๆ  ในวิชาชีพครูค่อนข้างไปในทางลบมากขึ้น จากการที่เห็นในเรื่องการลงโทษเกินขอบเขตพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ การสอนที่ไม่ชอบธรรม และเรื่องอื่นๆ ที่ยังเป็นเรื่อง Talk Of The Town ของคนในสังคมเพิ่มขึ้น ซึ่งผู้เขียนขออธิบายเป็นข้อๆ เพื่อแก้ไขโดยเร็วที่สุดก่อนที่ครูจะเป็นอาชีพที่สร้างอคติต่อนักเรียนในอนาคต

อาชีพครู 1

อาชีพครู ที่ยังเป็นเรื่อง Talk Of The Town ของคนในสังคมเลยทำให้น้อยคนที่อคติต่ออาชีพนี้

  • ช่องว่างระหว่างวัยมีอยู่มาก

คำว่าช่องว่างระหว่างวัยเป็นช่องว่างที่ควรพบกันครึ่งทางระหว่างเด็กและนักเรียน เมื่อนักเรียนผิดก็ว่าไปตามผิด ส่วนครูผิดก็ควรปรับปรุงข้อที่ตัวเองผิดเช่นกัน ควรปรับในเรื่องทัศนคติในทุกเรื่อง ไม่ใช่แค่เกิดมาทีหลังแต่ฉันเกิดก่อน แก่กว่าเลยต้องถูกคนเดียวมันไม่ใช่แล้ว เพราะต่อให้อาบน้ำร้อนอย่างเดียวมันไม่ใช่แปลว่าคุณจะถูกแต่คุณมีประสบการณ์ชีวิตมากกว่า ควรแนะนำในสิ่งดีๆ แก่นักเรียนไม่ใช่มาเพื่อเอาชนะที่ช่วงวัยจะสังเกตได้จากการกลั่นแกล้งในโรงเรียนระหว่างนักเรียนกับครู การขาดจิตวิทยาความเป็นครูหรือการติดอัตตาที่มากเกินไป

อาชีพครู -การสอนที่ไม่ชอบธรรม
  • พระคุณที่สามคือพระคุณ ไม่ใช่ช่องโหว่ในการคุกคาม

โรงเรียนควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยทั้งเด็กและครู  อย่าลืมว่าพระคุณครูคือผู้ให้วิชาความรู้  ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรเคารพและยึดมั่นในอาชีพตามจรรยาบรรณ แต่พระคุณที่สามไม่ใช่เป็นช่องโหว่ในการบังคับในทางที่มิชอบ เช่น การล่วงละเมิดทางเพศ การคุกคามเมื่อเด็กไม่ยอมเคารพตน การทำร้ายเด็กแบบไร้เหตุผลหรือการใช้อำนาจบังคับทำสิ่งต่างๆ ด้วยเหตุไม่สมควร  อ้างว่าทำเพราะฉันเป็นครู ฉันจะทำอะไรก็ได้ ซึ่งถ้ามีเหตุตรงนี้มามากๆ จะกลายเป็นการก่ออาชญากรรมทันที ซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ในอาชีพของครูภายหลัง

อาชีพครู-โฟกัสเรื่องระเบียบมากกว่าคุณภาพการสอน
  • ควรเป็นผู้ให้มากกกว่ายัดเยียด

เมื่อก่อนครูเจ้าระเบียบจะทำให้เด็กเป็นคนมีคุณภาพ แต่ในปัจจุบันอาชีพครูบางทีติดเจ้าระเบียบเกินไปจะทำให้ขาดการพัฒนาศักยภาพในอาชีพของตนเองชัดเจน เช่น เด็กคนนี้แต่งตัวแย่แต่มองในด้านลบ เด็กเก่งแต่คิดว่าคุมไม่ได้ เด็กกล้าพูดแต่มองว่าเด็กเถียงไม่เคารพ โฟกัสเรื่องระเบียบมากกว่าคุณภาพการสอน ถืออัตตาในตนว่าถูกอยู่ฝ่ายเดียว ใครไม่ไปในทางเดียวกับฉันถือว่าผิด ซึ่งแนวคิดนี้ยังเป็นแนวคิดเชิงควบคุมมากกว่าเชิงต่อยอด  เนื้อหาการสอนยังเป็นการยัดเยียดในสิ่งที่เกิดช่องว่างในสังคมอยู่ โดยลืมว่าควรสอนให้เด็กปรับตัวยังไงเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันในชีวิต

อาชีพครู -การทำร้ายเด็กแบบไร้เหตุผล
  • ขาดความรับผิดชอบ และรับผิดชอบไม่ถูกกับงาน

นี่ก็เป็นอีกสาเหตุที่ครูไม่ใช่อาชีพที่น่าปลื้ม ปัจจัยแรกคือการเน้นชื่อเสียงมากกว่าเน้นคุณภาพเด็กและครูผู้สอน ครูบางคนเน้นเพิ่มเลื่อนระดับข้าราชการมากกว่าเน้นคุณภาพการสอน ซึ่งคุณภาพการสอนคือหัวใจของการศึกษาไทยแต่กลับโฟกัสผิดจุดลืมไปว่าหน้าที่ความรับผิดชอบของตนคืออะไรและยังมีครูรุ่นใหม่อยู่หลายคนที่ได้ทำงานหนักไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ แต่ค่าแรงต่อเดือนกลับไม่คุ้มเอาเสียเลย ซึ่งควรปรับปรุงการศึกษาในด้านนี้ด้วย

สิ่งที่ผู้เขียนได้นำเสนอมานั้น ผู้เขียนหวังว่าจะเป็นการปรับปรุงคุณภาพอาชีพครู ไม่ใช่แค่ว่าสมัครงานครู เพราะได้งานง่าย หรือไม่จำกัดเกรด แต่อย่าลืมว่านอกจากต้องจบตามกฎของคุรุสภาแล้ว ครูควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนที่จะเป็นผู้ใหญ่และฟันเพืองในอนาคต   ถ้าแม่พิมพ์ดีเราก็มีคุณภาพได้ แต่ถ้าแม่พิมพ์บิดเบี้ยวเราก็ได้คนที่ไม่มีคุณภาพและมีผลเสียต่อการขับเคลื่อนประเทศในภายหลัง

ฝากกดติดตามอาชีพอิสระ
อาชีพที่น่าสนใจการเป็น ครูภาษาไทย ใครว่าง่ายอย่างที่คิด ภาษาที่เราเรียนรู้ตั้งแต่เด็ก