April 4, 2024

พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วย การคิดแก้ไขปัญหา อย่างสร้างสรรค์ในการดำรงชีวิต

การคิดแก้ไขปัญหา

          การคิดแก้ไขปัญหา ในบทความก่อนหน้านี้เราเคยพูดถึงความคิดสร้างสรรค์ที่ผลลัพธ์ของมันคือการแก้ไขปัญหาที่ตอบโจทย์ทั้งการพัฒนาสินค้าหรือบริการตลอดจนแก้ไขปัญหาจากความยากลำบากในการดำรงชีวิต ซึ่งในศตวรรษที่ 21 นี้คงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคุณภาพชีวิตและสังคมได้ก่อเกิดผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบในทุกๆ มิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี ด้านการแพทย์หรือเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพราะมนุษย์ต้องปรับตัวและแก้ไขปัญหาเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ ทักษะการแก้ไขปัญหาจึงมีความสำคัญในชีวิตอย่างเลี่ยงไม่ได้

การคิดแก้ไขปัญหา

ทักษะ การคิดแก้ไขปัญหา เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ

          ใครว่าการแก้ไขปัญหาเป็นเรื่องยาก ขอเถียงสุดใจเลยว่าทักษะข้อนี้สามารถฝึกฝนให้เกิดความเชี่ยวชาญได้ ซึ่งอาจเริ่มตั้งแต่อายุยังน้อยด้วยการปลูกฝังให้มีวิธีคิดในการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองแทนที่จะพึ่งพาการแก้ไขปัญหาจากผู้อื่น หรือการฝึกให้รู้จักการทำความเข้าใจกับปัญหาโดยใช้ทั้งความรู้สึกและการมุ่งแก้ไขปัญหา ดังนั้นวันนี้เรามาเรียนรู้วิธีการพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหากันเถอะ

การคิดแก้ไขปัญหา -ทำความเข้าใจกับปัญหา
  1. ทำความเข้าใจกับปัญหาด้วยการตั้งคำถามของประเด็นปัญหา ข้อนี้เป็นด่านแรกที่สำคัญที่สุดเพราะถ้าเราไม่เข้าใจปัญหาเราจะมองหาทางแก้ไขไม่เจอ
  2. กำหนดเป้าหมายว่าต้องการทำสิ่งใดให้สำเร็จ เช่นหากมีปัญหาเรื่องการเก็บเงิน ก็ให้กำหนดเป้าหมายการเก็บเงินเพื่อการดำรงชีวิตในบั้นปลายเป็นต้น
  3. รวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ หลังจากมองเห็นปัญหาและกำหนดเป้าหมายเรียบร้อยแล้วเพื่อยืนยันว่าเรามองเห็นปัญหาได้ชัดเจนจริงๆ
  4. วางแผนแก้ไขปัญหาด้วยการวิเคราะห์จากข้อมูลที่ได้มาแล้วมองหาความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ของปัญหาแล้วนำมาเรียงลำดับประเด็นปัญหาเพื่อแจกแจงวิธีการแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้ สุดท้ายให้ประเมินแนวทางการแก้ไขปัญหาแต่ละข้อค่อยเลือกวิธีการในการแก้ไขปัญหานั้น
  5. ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้และประเมินผลทั้งนี้เราสามารถปรับปรุงแผนแต่ยังอยู่ในกรอบประเด็นปัญหาและเป้าหมายเดิมได้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด
  6. สุดท้ายคือการฝึกฝนทักษะด้านนี้ให้เชี่ยวชาญยิ่งขึ้น แต่ไม่ได้หมายความว่าให้มองทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเป็นปัญหาไปเสียหมด แค่ลองพิจารณาดูว่ากิจกรรมที่เราทำกำลังเจอกับอุปสรรคใด แล้วค่อยหยิบยกอุปสรรคนั้นขึ้นมาเป็นประเด็นปัญหาเพื่อฝึกฝนหาแนวทางแก้ไขให้เชี่ยวชาญอย่างเป็นขั้นเป็นตอนดังได้ที่กล่าวไปข้างต้น
การคิดแก้ไขปัญหา -พัฒนาทักษะ

คงไม่มีใครปฏิเสธนะว่าการดำเนินชีวิตของเราในแต่ละวันช่างราบรื่น ลื่นไหล ไร้อุปสรรคเสียเหลือเกิน อย่างน้อยตั้งแต่ตื่นนอนบางคนอาจจะเจอปัญหาด้านสุขอนามัยแล้วก็ได้ ไหนจะยังพบเจอกับปัญหาในที่ทำงานที่วิ่งผ่านเข้ามาในแต่ละวันอีก ดังนั้นเมื่อเราฝึกฝนทักษะการแก้ไขปัญหาจนเชี่ยวชาญแล้วจะทำให้เรารับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ง่ายขึ้นซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นอย่างแน่นอน

ติดตามเว็บไซต์อาชีพอิสระ
บทความที่น่าสนใจคุณภาพชีวิต ในการทำงานที่ดีขึ้นอยู่กับความคิดของเราด้วย