April 4, 2024

นักศึกษาจบใหม่ กับปัญหาการลาออกจากสถานที่ทำงานและการว่างงาน

นักศึกษาจบใหม่

นักศึกษาจบใหม่ ประกาศรับสมัครงานส่วนใหญ่ค่อนข้างที่จะไม่รับนักศึกษาจบใหม่มาจากหลายสาเหตุ เช่น นักศึกษาจบใหม่ยังไม่มีประสบการณ์การทำงาน นักศึกษาจบใหม่ไม่มีความอดทน หรือนักศึกษาจบใหม่ลาออกกันอย่างง่ายดาย เป็นต้น สาเหตุดังกล่าวเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น แต่สิ่งที่เป็นปัญหาอย่างมากของบริษัทก็คือ

นักศึกษาจบใหม่

การลาออกจากงานของ นักศึกษาจบใหม่ โดยมาจากหลายสาเหตุ ดังนี้

  • หางานไว้เผื่อเลือก เป็นสาเหตุหลักๆของนักศึกษาจบใหม่หลายคน เพราะทุกคนล้วนมีความฝันและหน้าที่การงานที่ตนเองอยากจะประกอบอาชีพทั้งนั้น การที่หางานอื่นๆไว้ทำไปในระหว่างการทำตามความฝันของตนเอง เป็นอีกทางเลือกของพวกเขา เพราะจะได้ทั้งประสบการณ์ทำงาน ค่าตอบแทน สังคม หรืออื่นๆในชีวิตของการทำงานด้วย
  • ไม่ใช่งานที่ใช่และชอบ นักศึกษาจบใหม่หลายคนมักจะยื่นสมัครงานไปหลายแห่งมาก เพื่อที่จะมีโอกาสได้งานมากขึ้น แต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่ได้คำนึงถึงลักษณะงานที่ตนเองชอบ ถนัดหรือสามารถทำงานได้เลย ยื่นไปเพียงเพื่อให้ได้งานไปก่อนซะมากกว่า
นักศึกษาจบใหม่  ว่างงาน
  • ความอดทน บ่อยครั้งที่บริษัทมักจะมอบหมายงานใหญ่ให้แก่นักศึกษาจบใหม่ในช่วงทดลองงาน เพื่อทดสอบความสามารถ หรือบางครั้งก็สอนงานที่หนักเกินนักศึกษาจบใหม่จะรับไหว ก็อาจจะทำให้เป็นสาเหตุในหารลาออกของพวกเขาได้
  • การปรับตัว การเป็นพนักงานใหม่ในบริษัท มันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับหลายๆคน เพราะจะต้องเจอผู้คนใหม่ๆ สถานที่ใหม่ๆ สังคมใหม่ๆ ทำให้จะเป็นเรื่องใหญ่ลองมาจากการทำงานเลยก็ว่าได้ ซึ่งหลายคนที่ลาออกมาจากสาเหตุใหญ่ๆ คือ เข้ากับเพื่อนร่วมงานไม่ได้ 
  • ลักษณะงานไม่ตรงตามที่ประกาศรับสมัคร ไม่เพียงแต่นักศึกษาจบใหม่เท่านั้น แต่ยังเป็นสาเหตุของคนทั่วไปที่จะลาออก เนื่องจากลักษณะงาน หน้าที่ที่รับผิดชอบจากที่ประกาศรับสมัครค่อนข้างที่จะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง รวมถึงปริมาณของหน้าที่ที่รับผิดชอบอีกด้วย
นักศึกษาจบใหม่  ลาออกจากงาน

นักศึกษาจบใหม่มักจะหางานได้ยากมากๆ เพราะสังคมมักจะตีกรอบไว้อย่างสาเหตุข้างต้น จึงทำให้พวกเขาไม่ได้รับโอกาสมากเท่าที่ควร การเป็นนักศึกษาจบใหม่ ยังมีสิ่งที่บริษัทอาจจะคาดไม่ถึงอีกเยอะ แค่ลองเปิดโอกาสให้พวกเขาได้ลองเข้าไปดูสิ

ฝากกดติดตามอาชีพอิสระ น่าสนใจ
บทความที่น่าสนใจปัญหาการทำงาน ของนักศึกษาจบใหม่ ที่ยังว่างงานอยู่