March 30, 2024

อาชีพวิศวกร ที่จะรุ่งเรืองอีกครั้งในยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ

อาชีพวิศวกร

              บทบาทสำคัญของ อาชีพวิศวกร ก็คือการก่อสร้างบางสิ่งบางอย่าง การตรวจสอบควบคุมดูแล ไปจนถึงการซ่อมบำรุงเพื่อให้สิ่งนั้นสามารถใช้งานได้ตามปกติ ส่วนมากสายอาชีพนี้จะเติบโตได้ดีในเมืองที่กำลังก่อร่างสร้างตัว เมืองที่ยังต้องการการพัฒนาสาธารณูปโภคในทุกด้าน หลังจากเมืองนั้นเจริญจนถึงจุดอิ่มตัวแล้ว อาชีพนี้ก็จะค่อยๆ ถูกลดความสำคัญลง อย่างที่เราเห็นมาตลอดว่าในประเทศกำลังพัฒนา อาชีพนี้จะได้ค่าแรงค่อนข้างสูง ขณะที่ประเทศพัฒนาแล้ว แนะนำอาชีพเสริม จะมีอาชีพอื่นที่ได้ค่าแรงสูงกว่า เช่น พนักงานบัญชี พนักงานด้านกฎหมาย เป็นต้น

อาชีพวิศวกร

ยุคดิจิทัลได้ทำให้ อาชีพวิศวกร กลับมาเฟื่องฟูอีกครั้ง

           หากเปรียบเทียบกับการสร้างเมือง ในตอนนี้โลกของดิจิทัลก็กำลังอยู่ในช่วงของการสร้างเช่นเดียวกัน ซึ่งต้องการวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เข้ามาทำหน้าที่ผลิต ก่อสร้าง เติมแต่ง และบำรุงรักษาให้ส่วนต่างๆ เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา แรกๆ ก็ใช้เพียงแค่วิศวกรดูแลระบบ ต่อมาก็เป็นวิศวกรเขียนโค้ดควบคุม และหลังจากนี้ก็จะผุดวิศวกรสาขาอื่นที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนอีกมากมาย เทคนิคเลือกอาชีพ ให้ตรงกับบุคลิกหางานได้แน่นอน

อาชีพวิศวกร ที่จะรุ่งเรืองอีกครั้ง

ตัวอย่างของวิชาชีพวิศวกรที่ต้องการในปัจจุบัน

           ต่อให้วิศวกรบางสาขาน่าจะเกิดขึ้นในอนาคตมากกว่า แต่ก็ต้องบอกว่ามันจะเป็นอนาคตที่ใกล้ชนิดที่หลายคนคาดไม่ถึงทีเดียว เพราะความเปลี่ยนแปลงในยุคนี้เกิดขึ้นเร็วมาก บางอย่างที่เคยคาดว่าจะเกิดได้ในช่วงอายุคน 2-3 รุ่น ก็เกิดขึ้นแล้วในช่วงเจเนอเรชั่นเดียว ดังนั้นการเตรียมความพร้อมเอาไว้ล่วงหน้าก็ย่อมเป็นการดีมากกว่า ทั้งในแง่ของผู้ที่สนใจจะประกอบอาชีพเหล่านั้น และผู้ที่จะเข้าไปใช้ประโยชน์

อาชีพวิศวกร กลับมาเฟื่องฟูอีกครั้ง

              ตัวอย่างของวิศวกรที่เป็นผู้สร้างแห่งยุคดิจิทัลที่เราเริ่มพบเห็นแล้วก็คือ วิศวกร Big Data ผู้ทำหน้าที่รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ วิศวกร Ai ทำหน้าที่พัฒนาทุกอย่างที่เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ วิศวกร Cloud computing เป็นผู้ออกแบบเพื่อการสร้างระบบคลาวด์ ตลอดจนจัดระเบียบระบบเน็ตเวิร์กทั้งหมด วิศวกรพัฒนาหุ่นยนต์ ทำหน้าที่ออกแบบและผลิตหุ่นยนต์ตามจุดประสงค์ที่ต้องการ นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของวิศวกรที่ถูกบรรจุเป็นอาชีพใหม่แล้วเท่านั้น ยังมีสาขาที่ไม่ได้กล่าวถึงอีกมาก และคาดว่าจะมีเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆ ตามระบบที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น