February 27, 2024
เทคนิคเลือกอาชีพ

เทคนิคเลือกอาชีพ ลองตั้งคำถามก่อนว่าเราชอบอะไรและมีความถนัดอะไรเมื่อได้คำตอบแล้วลองศึกษาดูว่าเรามีบุคลิกแบบไหนเหมาะสมกับบุคคลิกและความถนัดของเรา ริงหรือไม่ควรตอบคำถามให้เป็นกลางและเป็นจริงที่สุดนี่คือหลักเกณฑ์แรกกับการหาอาชีพที่มั่นคงและซื่อสัตย์ต่อตัวเราเองที่สุด ซึ่งในงานวิจัยของจอห์น แอล ฮอลแลนด์ (John L. Holland) ได้สรุปไว้ว่าควรจะเลือกงานให้มีความสัมพันธ์ต่อบุคลิกและความถนัดของตัวผู้ประกอบอาชีพนั้นที่สุดแบ่งแยกเป็นลักษณะต่างๆและบุคลิกด้วยดังนี้

เทคนิคเลือกอาชีพ

ขอแนะนำ 6 เทคนิคเลือกอาชีพ ให้เหมาะสมกับบุคคลิกตัวเองมากที่สุด

ประเภทที่ 1 เป็นคนจริงจังและซีเรียส Realistic บุคลิกอันโดดเด่นของคนประเภทนี้ก็คือมีความมุ่งมั่น ชอบแสดงความคิดเห็น รวมถึงลงมือทำตลอดเวลาคนที่มีบุคลิกประเภทนี้มักจะเหมาะกับ อาชีพอิสระ น่าสนใจ อาชีพวิศวกรเกษตรกร เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ผู้ชำนาญการเฉพาะทาง

ประเภทที่ 2 บุคลิก เป็นคนช่างสังเกตช่างสงสัย Investigative เป็นคนที่มีพื้นฐานชอบตั้งคำถามทุกๆเรื่อง มีบุคลิกคล้ายนักสืบ ชอบวิเคราะห์ถึงปัญหา หาสาเหตุ ต่างๆที่เกิดขึ้น อาชีพที่เหมาะสมนักเศรษฐศาสตร์ แพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ เป็นอาชีพที่ต้องใช้การทดลองสืบหาความจริงแม้กระทั่งครูสอนคณิตศาสตร์ที่ต้องมีการวิเคราะห์หาคำตอบก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เหมาะสมกับบุคลิก ของกลุ่มคนประเภทนี้

เทคนิคเลือกอาชีพ ให้ตรงกับบุคลิก

ประเภทที่ 3 ประเภทศิลปิน Artistic บุคคลกลุ่มนี้มักจะมีลักษณะมีอารมณ์เพ้อฝัน รักอิสระเชื่อมั่นในตนเองมีความเป็นตัวของตัวเอง มักจะสนใจในงานภาพถ่ายภาพวาดและงานศิลปะแขนงต่างๆ อาชีพที่เหมาะสมกับบุคลิกคนประเภทนี้ งั้นก็คือผู้กำกับนักแสดง นักดนตรี นักออกแบบนักวิจารณ์รวมถึงสถาปนิก รวมถึงนักเขียนประพันธ์เพลงและประพันธ์นวนิยายต่างๆ

ประเภทที่ 4บุคลิกประเภทextrovert หรือเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมคือบุคลิกที่โดดเด่นของคนกลุ่มนี้ นั่นก็คือการชอบทำงานร่วมกับผู้อื่นชอบรวมกันทำงานกันเป็นสมาคม ใส่ใจความรู้สึกของคนรอบข้าง รักพวกพ้องรวมถึงมีจิตอาสา อาชีพที่เหมาะสมของคนกลุ่มนี้ก็คือ ตัวแทนชุมชน จิตแพทย์ นักปกครอง แม้กระทั่งบรรณรักษ์ก็จะอยู่ในกลุ่มประเภทนี้

ขอแนะนำ  6 เทคนิคเลือกอาชีพ

ประเภทที่ 5 กลุ่มคนที่มีความมั่นใจกล้าได้กล้าเสีย Enterprising บุคลิกที่โดดเด่นของคนกลุ่มนี้ก็คือมีภาวะความเป็นผู้นำสูง มีวาทศิลป์ดีสามารถพูดโน้มน้าวจิตใจคนได้ มีความรับผิดชอบ และมักจะชอบการวางแผนและทำงานให้ถึงตามเป้าหมายที่กำหนด อาชีพที่เหมาะสมสำหรับคนกลุ่มนี้นั่นก็คือ ผู้พิพากษา เจ้าของกิจการ ทนายความ นักการเมือง รวมถึงพิธีกร และนักขับเคลื่อนทางสังคม

ประเภทที่ 6 บุคลิกที่มีความอนุรักษ์นิยม Conventionalกลุ่มคนประเภทนี้มักชอบมาทำอะไรที่มีระเบียบแบบแผนและไม่ค่อยจะมีความคิดริเริ่มเท่าไหร่นัก มีบุคลิกที่เป็นผู้ตามที่ดีอาชีพที่เหมาะสมสำหรับคนบุคลิกประเภทนี้ก็คือ นักบัญชี เสมียน  ผู้สอบบัญชี

เทคนิคเลือกอาชีพ - มีความอนุรักษ์นิยม

และนี่ก็เป็นเพียงแนวทางในการหาอาชีพให้ตรงกับบุคลิกซึ่งบางคนนั้นก็มีบุคลิกมากกว่าหนึ่งบุคลิกอีกทั้งยังมีความสามารถต่างๆซ่อนไว้อีกดังนั้นถ้ารู้จักเลือกงานให้ตรงตามบุคลิกรวมถึงความถนัดของแต่ละคนก็ทำให้ท่านทำงานได้อย่าง ไม่ขัดกับบุคลิก และความถนัดส่วนตัวจึงทำงาน ได้อย่างเต็มที่ไม่ขัดต่อบุคลิกภาพและขัดต่อความถนัดของแต่ละคนนี่ก็เป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ นี่คือเทคนิคในการหางานในปัจจุบันตลอดจนสร้างอาชีพต่างๆได้ แต่อย่าลืมว่าการประกอบอาชีพต่างๆควรมีความพยายามและเต็มที่กับงานที่ทำก็จะทำให้ประสบความสำเร็จรวมถึงไม่ตกงานและสามารถหางานได้ง่ายไม่ว่าในยุคสมัยใด