February 26, 2024

ข้อเสียของการเป็น คนขี้เกรงใจ ที่มากเกินไป อาจจะทำให้เราเดือดร้อน

คนขี้เกรงใจ

               คนขี้เกรงใจ บ่อยๆครั้งที่เรามักจะไม่กล้าปฏิเสธผู้ที่จะเข้ามาขอความช่วยเหลือ หรือขอร้องให้ทำในสิ่งต่างๆให้ หรือคำเชิญชวนต่างๆ ซึ่งมันจะทำให้เราเดือดร้อน ไม่สบายใจ หรือลำบากใจมากกว่าเดิม แม้การช่วยเหลือผู้อื่นจะเป็นสิ่งที่ดีก็ตาม แต่หากมันเกินกำลังที่เราสามารถรับไหว ก็ไม่ควรที่จะรับปาก ควรจะปฏิเสธพวกเขาออกไป ซึ่งบทความนี้จะกล่าวถึงผลเสียของผู้ที่มีความเกรงใจที่มากเกินไป ดังนี้

 คนขี้เกรงใจ

5 อย่างของ คนขี้เกรงใจ อาจจส่งผลเสียต่อตัวเอง

  • ทำให้ตนเองเดือดร้อน ในกรณีนี้ มักจะเป็นส่วนของการขอความช่วยเหลือในด้านต่างๆ โดยถ้าคุณเองมีภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือที่จะต้องรับผิดชอบอยู่จำนวนมาก แต่คุณเลือกที่จะไม่ปฏิเสธคำขอร้องเหล่านั้น คุณก็จะต้องมีภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น และคิดว่าในแต่ละงานก็จะมีกำหนดการส่งงาน จะทำให้คุณต้องมานั่งวิตกกังวล และเครียดอีกด้วย
คนขี้เกรงใจมักโดนเอาเปรียบ
  • ไม่มีเวลาพักผ่อนหย่อนใจ เมื่อมีผู้อื่นมาเชิญชวนหรือขอร้องสิ่งต่างๆ แต่คุณยอมรับข้อเสนอเหล่านั้นในขณะที่คุณอึดอัดใจหรือเหนื่อย จะทำให้คุณไม่มีเวลาในการพักกายและใจเลย ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปนานๆคุณอาจจะล้มป่วยได้ง่าย เพราะไม่ได้รับการพักผ่อนที่เหมาะสม
  • ผู้อื่นมองเราเป็นคนใจร้าย หากตลอดเวลาคุณเกรงใจอยู่เสมอ ไม่รู้จักปฏิเสธ แต่เมื่อวันหนึ่งคุณไม่สามารถรับมือไหว ทำให้คุณปฏิเสธออกไปเพียงแค่หนึ่งครั้ง ผู้อื่นมักจะมองว่าคุณเป็นคนที่ไม่ดี ไม่มีน้ำใจกับผู้อื่นได้ ถึงแม้ตลอดเวลาคุณจะยอมพวกเขามากขนาดไหนก็ตาม 
คนขี้เกรงใจไม่กล้าปฎิเสธ
  • ลำบากใจในการตัดสินใจ เมื่อเราตกอยู่ในสถานการณ์นั้นจริงๆ เรากลับรู้สึกกลืนไม่เข้าคายไม่ออก ไม่รู้ว่าจะต้องรับปากหรือปฏิเสธคำร้องขอเหล่านั้นดี จนในบางครั้งอาจจะทำให้คุณถึงขั้นเครียดได้
  • พลาดโอกาสดีๆ เมื่อคุณได้ตกคำรับปากคำร้องขอไป คุณก็จะต้องใช้เวลาในการทำตามสิ่งร้องขอเหล่านั้น โดยในระหว่างนั้น คุณอาจจะพลาดโอกาสในการทำสิ่งที่ต่างๆที่คุณอยากทำ หรือโอกาสที่ดีต่างๆไปได้

การเกรงใจเป็นสิ่งที่ดี ทำให้ผู้อื่นมองว่าเราเป็นคนดี แต่ถ้าหากมันมากเกินไป อาจจะทำให้เราถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือโดนข่มเหงได้ ดังนั้นเราควรที่จะมีวิธีการจัดการกับความเกรงใจที่อาจจะมีมากของเราให้ได้

ฝาากดติดตามอาชีพอิสระ
อาชีพที่น่าสนใจเพื่อนร่วมงาน แบบไหนที่เราควรถอยออกไป