April 2, 2024

ข้อห้าม…..! 6 อย่างที่ไม่ควรทำถ้าอยากมี การนำเสนองาน ที่ดี

การนำเสนองาน

                การนำเสนองาน บ่อยครั้งที่เรานั่งฟังการนำเสนอที่ไม่น่าสนใจจนกระทั่งจบแล้วถามกับตัวเองว่า เอ๊ะ!เขานำเสนอเรื่องอะไรหรอ? หรือในบางครั้งที่เราซึ่งเป็นผู้นำเสนอเอง แต่ไม่สามารถควบคุมผู้ฟังให้ฟังเราตลอดเวลาจนกระทั่งจบการนำเสนอได้ โดยใครๆหลายคนคงเคยที่จะพบเจอกันมาไม่มากก็น้อยครั้ง เมื่อเรามองย้อนกลับไปดูแล้วสาเหตุหลักๆไม่ได้อยู่ที่ผู้ฟังเลย แต่เป็นตัวของผู้นำเสนอมากกว่า ดังนั้นบทความนี้จะพูดถึงเรื่อง

 การนำเสนองาน

6 ข้อห้ามใน การนำเสนองาน ที่ไม่ควรทำในขณะนำเสนองาน

  • ห้ามนำเสนอโดยไม่เตรียมตัว การนำเสนอแต่ละครั้ง เนื้อหาหรือข้อมูล ผู้ฟัง สถานที่หรือสภาพแวดล้อมย่อมที่จะแตกต่างกันออกไป ดังนั้นเราจึงควรที่จะเตรียมตัวมาก่อนเสมอ
  • ห้ามไปสาย การไม่ตรงต่อเวลาเป็นสิ่งที่เสียมารยาทและไม่เคารพผู้ฟังเป็นอย่างมาก ดังนั้นเราควรที่จะวางแผนการเดินทางและเวลาให้เหมาะสม ซึ่งจะต้องไปถึงสถานที่ก่อนประมาณ 15-30 นาที
  • ห้ามพูดแต่น้ำแล้วไม่มีเนื้อ บางครั้งผู้นำเสนอมักจะเกริ่นก่อนจะถึงเนื้อหาหรือข้อมูล แต่ในการเกริ่นนั้นมักจะเป็นการเกริ่นแบบไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเท่าที่ควรหรือการเกริ่นที่ไม่น่าสนใจ จึงทำให้ผู้ฟังเบื่อได้ง่าย ดังนั้นเราจึงจะต้องหาวิธีในการเกริ่นที่มีความน่าสนใจและเกี่ยวข้องกับเนื้อหา เพื่อดึงดูความสนใจของผู้ฟัง
ข้อห้ามใน การนำเสนองาน
  • ห้ามอ่านตามสไลด์นำเสนอ มันเป็นการบ่งบอกถึงความไม่พร้อมในการนำเสนอเป็นอย่างมาก การอ่านสไลด์ทุกคนสามารถอ่านได้ โดยไม่ต้องมีผู้นำเสนอเลยก็ได้
  • ห้ามทำสไลด์นำเสนอที่ดูมากเกินไป สื่อในการนำเสนอเป็นอีกอย่างที่สำคัญ ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้ฟังได้ดีมากๆ ถ้าสื่อในการนำเสนอนั้นดี อ่านง่าย เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน สีสันที่เหมาะสม และการทำสื่อการนำเสนอจะต้องคำนึงถึงกลุ่มของผู้ฟังอีกด้วย เช่น เด็ก จะต้องมีสีสันที่สะดุดตา เป็นต้น
นำเสนอผลงาน
  • ห้ามหน้าบึ้งตึง ในการนำเสนอถึงแม้เราจะมีความวิตกกังวล เครียด แต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องนำเสนอแล้ว การยิ้มและความเป็นมิตร เป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถดึงดูดผู้ฟังได้ การยิ้มเป็นการเพิ่มคะแนนของผลงานให้กับตัวคุณแล้วไม่มากก็น้อย ผู้ฟังที่ดีจะใจจดใจจ่ออยู่กับคุณตลอดการนำเสนอเลยก็เป็นได้

ทุกคนล้วนแต่เคยผ่านการนำเสนอมาแล้วทั้งนั้น แต่การนำเสนอที่ดีที่สามารดึงดูดความสนใจของผู้ฟังให้อยู่กับเราตลอดการนำเสนอนั้น ค่อนข้างที่จะยาก แต่ไม่ว่าคุณจะเคยนำเสนอมาแล้วกี่ครั้งแต่ข้อสำคัญในการนำเสนอที่ดีนั้น คือการเตรียมตัวอยู่เสมอ

ติดตามเว็บไซต์อาชีพอิสระ
บทความที่น่าสนใจเพื่อนร่วมงาน แบบไหนที่เราควรถอยออกไป