April 3, 2024

ทำงานอย่างไร…? ให้ประสบความสำเร็จกับ 5 ทักษะการทำงานที่ดี

ทักษะการทำงานที่ดี

            ทักษะการทำงานที่ดี เนื่องจากในปัจจุบันตลาดแรงงานที่มีฐานเงินเดือนสูง ๆ มักจะแข่งขันกับคนที่มีความรู้ความสามารถ แน่นอน! เจ้าของกิจการต้องการบุคคลที่ความรู้ ความสามารถ ส่งเสริมให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างคุ้มค่ากับฐานเงินเดือนที่เจ้าของกิจการต้องจ่าย ดังนั้นการพัฒนาทักษะการทำงานที่ดีย่อมส่งผลให้บุคคลที่นำไปปฏิบัติและฝึกฝนย่อมเป็นที่หมายปองของเจ้าของกิจการเสมอ ดังนั้นในบทความนี้จึงได้หยิบยก 5 ทักษะการทำงานที่ดีมาบอกต่อดังนี้

ทักษะการทำงานที่ดี

5 ทักษะการทำงานที่ดี ส่งเสริมรู้ความสามารถให้ประสิทธิภาพมากขึ้น

  • ทักษะการสื่อสาร ทักษะแรกที่ทุกคนไม่ควรมองข้าม การสื่อสาร การพูด การคุย ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้งานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เช่น หากต้องการสั่งงานพนักงานอย่างหนึ่ง ทว่าทุกคนไม่สามารถอธิบายและบอกลักษณะของงานั้น ๆ ได้ แน่นอน! พนักงานย่อมไม่เข้าใจและการแปลความหมายของมาชิ้นงานจะเกิดการผิดเปลี่ยนจนไม่มีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย เป็นต้น
ทักษะการทำงานที่ดี ทักษะการสื่อสาร
  • ทักษะภาษาอังกฤษ เนื่องจากภาษาอักฤษเป็นภาษากลางที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร บริษัทใหญ่ ๆ ที่ขยายกิจการได้ไวต้องมีการเติบโตไปพร้อมกับต่างประเทศ จึงจำเป็นต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับดีเลย ซึ่งเงินเดือนหลายบริษัทให้ค่าภาษาอังกฤษเพิ่มจากเงินเดือนจำนวนไม่น้อยเลยเช่นกัน
  • ทักษะการทำงานภายใต้ความกดดัน ข้อที่ 3 เป็นทักษะการทำงานที่ดีที่ทุกคนควรฝึกฝน เนื่องจากการทำงานไม่ว่าตำแหน่งหรือภาระหน้าที่ใดก็ตามย่อมเกิดความกดดัน หลายคนเมื่อเกิดความกดดันจะทำงานไม่เป็น หาทางออกของปัญหาไม่เจอจึงทำให้การทำงานหมดคุณภาพได้ แต่ถ้าทุกคนมีภูมิคุ้มกันของความกดดันแล้ว แม้สถานการณ์จะดึงเครียดเช่นใด งานก็ยังคงมีประสิทธิภาพดังเดิม
ทักษะการทำงานที่ดี -ทักษะความรับผิดชอบ
  • ทักษะความรับผิดชอบ การทำงานหากขาดความรับผิดชอบ สั่งงานวันนี้ต้องการพรุ่งนี้ ทุกคนส่งงานช้าไป 2 วัน ไม่มีบริษัทใดต้องการรับพนักงานทีไร้ความรับผิดชอบ เพราะการไม่รับผิดชอบต่อภาระงานนั้นคือบริษัทอาจะเสียผลประโยชน์ได้ในจำนวนมหาศาล
  • ทักษะการเรียนรู้ที่รวดเร็ว ซึ่งการทำงานแม้จะตรงสายที่ทุกคนร่ำเรียนมาก็จริง ทว่าแต่ละองค์กรจะมีข้อปฏิบัติที่แตกต่างกัน ดังนั้นการเรียนรู้งานได้รวดเร็วจะส่งผลให้ทุกคนปรับตัวเข้ากับการทำงานและองค์กรได้ง่ายนั้นเอง

ทักษะการทำงานที่ดีไม่ได้ยากเกินความสามารถ หากรู้จักฝึกฝน

ฝากกดติดตาม แนะนำอาชีพเสริม ข่าวสารและบทความ การพูดในที่สาธารณะ การพูดในที่ประชุมให้ชนะใจคนฟังให้การงานก้าวหน้า

นอกจากจะมีอาชีพใหม่ ๆ มาแนะนให้รู้จัก แอดยังมีเกมแนะนำ  ufa9889 ไว้เล่นในยามว่างในวันหยุดแบบเพลิน ๆ