February 21, 2024

รู้เขารู้เรา รบกี่ครั้งก็ยังชนะ รู้ว่าเขาเป็นอย่างไรด้วย การอ่านนิสัยจากท่าทาง ที่แสดงออก

การอ่านนิสัยจากท่าทาง

           การอ่านนิสัยจากท่าทาง หากเราสามารถเรียนรู้นิสัยใจคอลึกๆ ของคนรอบข้างได้ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวที่ทำงานหรือสังคมย่อมได้ประโยชน์เป็นต่ และไม่เสียเปรียบใครง่ายๆ

การอ่านนิสัยจากท่าทาง  1

พฤติกรรมบอกนิสัย การอ่านนิสัยจากท่าทาง ของผู้คนจึงทำให้คุณได้เปรียบ      

คนที่ชอบยืนกอดอก

     มีความเป็นตัวเองสูงฉลาดแบบรู้เขารู้เราค่อนข้างก้าวร้าว บ้าอำนาจ ไม่ชอบทำอะไรซ้ำกับผู้อื่นและยังไม่ชอบการให้ความร่วมมือหรือเป็นส่วนหนึ่งของสังคมด้วย   

คนที่มักกำมือแน่นตลอดเวลา

     เป็นคนที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ไม่พอใจกับชีวิต คิดมาก หงุดหงิดและเคร่งเครียดง่าย  

การอ่านนิสัยจากท่าทาง-คนที่มักกำมือแน่นตลอดเวลา

คนที่มักซ่อนมือเป็นนิสัย

     หมายถึงคนที่ชอบซุกมือไว้ในกระเป๋ากางเกง กระเป๋ากระโปรง ทั้งด้านข้างและด้านหลัง  ซึ่งอ่านนิสัยจากท่าทางได้ว่าเป็นคนมีลับลมคมใน ไม่น่าไว้วางใจ แผนสูง ขี้อิจฉา  และยังไม่มีมนุษยสัมพันธ์ด้วย

คนที่ชอบใช้มือประกอบการพูด

     มีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก เจ้าความคิด เก่งในการวิเคราะห์ แต่บางครั้งก็ดื้อดึง  หลงตัวเองและยึดติดในรูปแบบเดิมๆ

คนที่ชอบยกมือสะเปะสะปะประกอบการพูด

     อ่านนิสัยจากท่าทางได้ว่าเป็นคนดื้อรั้น ไม่ค่อยฉลาดนัก ไม่มั่นใจในตัวเอง มักแสวงหาเพื่อนฝูงและการยอมรับจากสังคม  

การอ่านนิสัยจากท่าทาง-คนที่ชอบใช้มือประกอบการพูด

คนที่ชอบประสานมือไว้บนหัว

     เป็นคนที่ทั้งขี้เกียจและขี้เบื่อ ขาดความกระตือรือร้น ไม่สนใจสิ่งแวดล้อมรอบตัวและชอบแสดงความไม่เห็นด้วยไปเสียทุกเรื่องเข้าตำรามือไม่พายเอาเท้าราน้ำครับ…

คนที่มักประสานมือไว้ที่ท้ายทอย

     ใจกว้าง มีความเป็นมิตรสูง ง่ายๆ สบายๆ  เปิดเผยจริงใจและยังไม่มีอคติกับใครด้วย

คนที่ชอบประสานนิ้วแล้ววางมือไว้บนตัก

     อ่านนิสัยจากท่าทางได้ว่าเป็นคนที่ไม่พอใจในตัวเองไม่เห็นคุณค่าของตัวเอง  ชอบเรียกร้องความสนใจจึงมักแสดงออกด้วยการเสนอตัวช่วยงานและถ่อมตนจนน่าเกลียด…

การอ่านนิสัยจากท่าทาง-คนที่พยักหน้าจนเป็นนิสัย

คนที่พยักหน้าจนเป็นนิสัย

     เป็นคนที่ง่ายๆ สบายๆ  เปิดเผยจริงใจเป็นมิตร  รู้จักการประนีประนอม  แต่ก็มักคล้อยตามผู้อื่นได้ง่าย  หากถูกชักจูงไปในทางผิดๆ จะน่ากลัวมากครับ

คนที่มักจับหูเป็นนิสัย

     ไม่มั่นใจในตัวเอง ไม่ค่อยเป็นมิตร ชอบปลีกวิเวก ขี้กลัว หวาดระแวงเป็นนิสัย  และอาจมีความลับบางอย่างที่น่าตกใจซุกซ่อนอยู่…  

คนที่ชอบจับจมูก

     สามารถอ่านนิสัยจากท่าทางคนเช่นนี้ได้ว่า ไม่มั่นใจในตัวเอง กำลังสับสน ตัดสินใจไม่ถูกหรือกำลังรั้งรออะไรบางอย่าง

สามารถติดตามข่าวสาร อาชีพอิสระ น่าสนใจ และอาชีพดี ๆ อีกมามาย เรียนรู้ การเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ รู้เขารู้เราเพื่อการเจรจาต่อรองให้ได้เปรียบ!