March 30, 2024

เทคนิค การพูดแนะนำผู้อื่น ในที่ประชุมในงานสังคมต่างๆ รู้ไว้ใช้ซะจะได้ไม่เก้อ!

การพูดแนะนำผู้อื่น

     หากมองเผินๆ การพูดแนะนำผู้อื่น ในสังคมเป็นเรื่องง่าย ก็แค่บอกชื่อแซ่และประวัติส่วนตัวอีกเล็กน้อยของเขาไป แต่การแนะนำผู้อื่นให้รู้สึกดีมีความประทับใจกันทุกฝ่ายไม่ใช่เรื่องที่ทุกคนทำได้

การพูดแนะนำผู้อื่น

เรียนรู้เทคนิค การพูดแนะนำผู้อื่น ในสังคม ให้ได้อย่างมั่นใจไม่ติดขัด

–  แนะนำชื่อ  นามสกุล  หรืออาจมีชื่อเล่นด้วยในกรณีที่ไม่เป็นทางการมากนัก
–  แนะนำตำแหน่งหน้าที่การงาน
–  หากเป็นการแนะนำคนรุ่นราวคราวเดียวกัน สามารถแนะนำใครก่อนใครหลังก็ได้ไม่ว่ากัน
–  หลักการแนะนำผู้อื่นที่สำคัญคือ หากเป็นการแนะนำผู้ที่มีอาวุโสกับผู้ที่ด้อยอาวุโสกว่า  พูดง่ายๆ ก็คือแนะนำผู้สูงวัยกับคนหนุ่มคนสาว ให้แนะนำผู้ด้อยอาวุโสกว่าให้ได้รู้จักกับผู้ที่มีอาวุโสกว่า  โดยการเอ่ยนามผู้ที่มีอาวุโสก่อน  ยกตัวอย่างเช่น  “คุณลุงครับ  นี่คือพัชระ  เพื่อนร่วมงานของผมครับ” หรือ “ผู้จัดการคะ  นี่คือคุณสัญญา พนักงานใหม่ของแผนกเราค่ะ”

การพูดแนะนำผู้อื่น-แนะนำชื่อ  นามสกุล

–  การแนะนำผู้อื่น หากเป็นการแนะนำคนต่างเพศให้ได้รู้จักกัน ต้องแนะนำฝ่ายชายให้รู้จักกับฝ่ายหญิง เพื่อเป็นการให้เกียรติและไม่ทำให้ฝ่ายหญิงเก้อเขินครับ ยกตัวอย่างเช่น  “คุณปารดาครับ นี่คือคุณสวัสดิ์ เป็นพนักงานฝ่ายสินเชื่อครับ” “คุณสวัสดิ์  นี่คือคุณปารดา เป็นพนักงานฝ่ายบุคคลครับ”
–  ในการแนะนำผู้อื่นต่อหน้าที่ประชุมหรือคนหมู่มาก ให้กล่าวถึงผู้ที่อยู่ในที่ประชุมนั้นๆ ก่อน  เช่น  “กราบสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทั้งหลาย สำหรับผู้ที่จะมาบรรยายเป็นท่านต่อไปก็คือคุณ…”   

การพูดแนะนำผู้อื่น ในที่ประชุม

ข้อห้ามสำคัญในการพูดแนะนำผู้อื่น    

     คุณไม่ควรแนะนำผู้อื่นในเชิงลึกเกินไปซึ่งไม่มีความจำเป็น หนำซ้ำยังอาจเสียความสัมพันธ์ที่ดีได้ การแนะนำผู้อื่นอาจกลายเป็นการแฉกันเสียเปล่าๆ  ตามนี้

–  ไม่ควรแนะนำเรื่องอายุ โดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีที่ไม่ชอบให้ความสำคัญในเรื่องนี้…
–  หลักการแนะนำผู้อื่น ไม่ควรแนะนำเรื่องสถานที่อาศัย เพราะอาจเป็นการละลาบละล้วงหรือสร้างความไม่เป็นส่วนตัวได้
–  ไม่ควรแนะนำเรื่องที่ทำงานเก่า ตำแหน่งงานเก่าหรือเจ้านายเก่า
–  ไม่ควรแนะนำเรื่องรายได้หรือเงินเดือน
–  ไม่ควรแนะนำเรื่องทางบ้านหรือครอบครัว เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของเขา
–  ไม่ควรแนะนำเรื่องหัวใจหรือความรัก
–  จำไว้ว่าการแนะนำผู้อื่นให้อีกฝ่ายได้รู้จัก เป็นการแนะนำเพียงคร่าวๆ เอามารยาทเท่านั้น  ไม่ใช่การให้ข้อมูลกับทางราชการ ดังนั้นไม่ต้องมากไม่ต้องลึก และควรเปิดโอกาสให้ผู้ที่เราแนะนำได้พูดคุยและสานสัมพันธ์กับอีกฝ่ายด้วย

สามารถกดติดตาม อาชีพอิสระ
อาชีพที่น่าสนใจ การใช้ ภาษากาย ในการพูดให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้การพูดดี มีแต่คนฟังชื่นชอบ