April 1, 2024

user

อาชีพค้าขาย
1 min read

สำหรับ อาชีพค้าขาย ที่สามารถสร้างรายได้ ในทุก ๆวัน ให้มีเงินทุนหมุนเวียนใช้จ่ายได้อย่างต่อเนื่องไม่มีติดขัด ถึงแม้จะ มีเป็นบางช่วงที่ขายได้บ้าง ขายไม่ได้บ้าง แต่ก็ยังดี กว่าที่ไม่ได้ทำอะไรเลย และในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา เราจะเห็นได้ว่าผู้คนส่วนใหญ่ที่ไม่สามารถออกจากบ้านได้ ก็หันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับการค้าขายออนไลน์ กันมากขึ้นซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางของการทำเงิน บางคนทำแล้วก็รุ่ง แต่บางคนทำแล้วก็ร่วง ซึ่งแล้วแต่ดวงของแต่ละคนว่าจะ ไปรอดหรือไม่กับการค้าขาย สำหรับ...