February 27, 2024

พักผ่อนสมอง เมื่อทำงานหนักไปก็ต้องมีเวลาพักบ้างเพื่อให้สมองนั้นได้ผ่อนคลาย

พักผ่อนสมอง

พักผ่อนสมอง มนุษย์เงินเดือนหรือนักเรียนนักศึกษาหลายคนใช้เวลาไปกับการทำงานที่ได้รับมอบหมายจนบางครั้งเราลืมมองเวลาไปว่าเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงแล้ว และสิ่งนี้ก็ทำให้เกิดความเบื่อหน่ายในการทำงานได้เมื่อเราต้องทำงานติดต่อกันหลาย ๆ ชั่วโมง การจดจ่อของเราก็จะมีประสิทธิภาพที่ลดลง ทำให้งานที่เราได้ทำอยู่นั้นไม่มีความสมบูรณ์เท่าที่เราอยากให้เป็น ดังนั้นในการทำงานชิ้นใหญ่ๆเราจึงจำเป็นที่จะต้องมีเวลาพักผ่อนสมองของเราบ้างเพื่อให้สมองนั้นผ่อนคลายและกลับมาคิดงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

พักผ่อนสมอง

พักผ่อนสมอง ของเราบ้างเพื่อให้สมองนั้นผ่อนคลาย และกลับมาทำงานได้ดีขึ้น

ในโรงเรียนก็มีตัวอย่างให้เห็นถึงการพักสมอง สมัยที่ยังเป็นนักเรียนเราจะเรียนวิชาละ 1 ชั่วโมงซึ่งนั่นก็ไม่ใช่เวลาเต็มชั่วโมงที่เราใช้ไปกับการเรียนทั้งหมด คุณครูบางท่านที่เข้ามาสอนพวกเราก็จะสอนเพียงแค่ประมาณ 30-40 นาที และหลังจากนั้นก็จะปล่อยให้เรานั้นทำงานที่คุณครูได้มอบหมายไว้และหลังจากนั้นคุณครูก็จะปล่อยก็เวลา 5 นาทีเพื่อเปลี่ยนเป็นวิชาถัดไป สิ่งนี้ทำให้สมองเรานั้นได้มีการพักผ่อนก่อนที่จะเริ่มต้นเรียนในวิชาต่อไป และในบางโรงเรียนที่มีการเรียนพิเศษตอนเย็นก็จะให้นักเรียนพักก่อนที่จะเรียนพิเศษต่อในช่วงเย็น

พักผ่อนสมอง การนอน

ในบริษัทบางบริษัทก็มีธรรมเนียมแบบนี้เช่นกัน บางครั้งก็จะมีช่วงเบรคให้ไปดื่มกาแฟหรือให้ไปเข้าห้องน้ำเพื่อที่จะให้เราได้พักผ่อนสมองและได้เปลี่ยนกิริยาต่าง ๆ ก่อนที่จะกลับมาทำงานใหม่ และบางบริษัทก็ถึงกับให้พนักงานได้งีบหลังจากที่มีการรับประทานอาหารกลางวันกัน ประมาณครึ่งชั่วโมง เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะว่าเคยมีผลวิจัยว่าการงีบกลางวันนั้นเพียงแค่ประมาณ 30 นาทีจะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานมีมากกว่าการทำงานทั้งวันโดยที่ไม่ได้มีการพักสมองเลย

พักผ่อนสมอง ฟังเพลง

ถ้าหากเราจะนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันในการทำงานของเรานั้น เราอาจจะกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนว่าเราจะทำงานเพียงแค่กี่นาทีแล้วก็จะพักกี่นาที ซึ่งอาจจะเป็นการทำงาน 45 นาทีและพัก 15 นาที เพื่อให้สมองนั้นได้พักและให้เราได้เปลี่ยนอิริยาบถต่าง ๆ ไม่ให้เบื่อไงกับการทำงานมากเกินไป

ถึงแม้ว่าการทำงานนั้นจะเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีรายได้หลาย ๆ คนจึงเลือกที่จะทำงานหนัก แต่สมองเราก็ทำงานหนักเช่นกันบางครั้งในการทำงานถ้าหากเราไม่สามารถคิดงานออกมาได้ก็ลองพักสมองสัก 15-20 นาทีดู มันอาจจะช่วยให้เรานั้นทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ได้ 

ฝากกดติดตามอาชีพอิสระ
ข่าวสารและบทความกฎ 80 20 ที่เราสามารถใช้ในการใช้ในชีวิตและการทำงาน