March 30, 2024

เทคนิค การบริหารเวลา อย่างไรให้ได้เวลาที่คุ้มค่ามากที่สุดในเวลา 1 วัน

การบริหารเวลา

การบริหารเวลา คนเราทุกคนมีเวลาที่เท่ากันคือ 24 ชั่วโมงในทุกวัน แต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเวลาที่เราใช้ไปนั้นคุ้มค่าในแต่ละวันหรือไม่ บางคนใช้เวลาไปกับการนอน ดูหนัง เล่นโทรศัพท์ พักผ่อน มันก็เป็นเรื่องดี ในวันที่เราคิดว่าวันนั้นจะเป็นวันพักผ่อน ในส่วนวันอื่นๆนั้นที่เราต้องไปทำงาน หรือทำการบ้านที่ครูให้มา วันนั้นเราคงมานั่ง ๆนอน ๆ ไม่ได้ใช่ไหมล่ะครับ ผู้เขียนรู้ครับว่าทุกคนนั้นมีความขี้เกียจในตัวเองแต่นั่นเราก็ต้องฝืนมันด้วยการที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยทั้งที่มีหน้าที่ที่เราต้องไปทำ เราอาจจะถูกลงโทษอะไรบางอย่างได้ อย่างเช่นในการเรียน ถ้าหากเราไม่ได้ทำการบ้านส่งคุณครูเราอาจจะถูกหักคะแนน แต่ถ้าเป็นในชีวิตการทำงานมันก็คงจะเป็นเรื่องใหญ่เลยทีเดียวกับการถูกหักเงินเดือนทำให้เราไม่มีเงินพอใช้ในแต่ละเดือน ดังนั้นการบริหารเวลาถึงเป็นสิ่งสำคัญในการใช้ชีวิตเช่นเดียวกัน 

การบริหารเวลา ในแต่ละวัน

การบริหารเวลา หรือการที่เรามีเป้าหมายและมีรายการที่ต้องทำอย่างชัดเจน

เทคนิคในบทความนี้ที่จะนำมาให้ผู้อ่านได้ลองนำไปใช้ในการบริหารเวลากันนั่นก็คือ การตั้งเป้าหมาย เราควรตั้ง to do List  กับ Success List ในแต่ละวัน การที่เรามีเป้าหมายและมีรายการที่ต้องทำอย่างชัดเจนทำให้เรารู้ว่าเราควรทำอะไรในวันนี้หรือไม่ควรทำอะไรในวันนี้มากเกินไป

การบริหารเวลา

 to do List คือ รายการที่ต้องทำประจำวันแต่ไม่ได้มีความสำคัญมากนัก เป็นเรื่องที่ไม่ด่วนในแต่ละวัน เราสามารถค่อยๆทำมันได้โดยที่ไม่ต้องรีบร้อน ตัวอย่างเช่น ในวันหยุด อาจจะทำความสะอาดบ้าน หรือปลูกต้นไม้ แต่นั่นก็ไม่ได้มีความสำคัญมาก เราอาจจะใช้เวลาดูภาพยนตร์หรือว่าเล่นโทรศัพท์ก่อนก็ได้แล้วค่อยไปทำภายหลังด้วยให้เสร็จในแต่ละวัน 

การบริหารเวลา  to do List

Success List คือ รายการที่ต้องทำและมีความสำคัญมากในวันนั้น เป็นเรื่องที่ด่วนมากถ้าไม่ทำจะเกิดผลเสียกับตัวเราเอง ตัวอย่างเช่น งานที่ได้รับมอบหมายจากที่ทำงานที่ระบุวันกำหนดส่ง งานแบบนี้เราต้องทำให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนดครับนับเป็นเรื่องที่สำคัญมากเราต้องทำสิ่งนี้ให้เสร็จก่อนก่อนที่จะไปทำเรื่องที่ไม่ได้สำคัญ หรืออีกตัวอย่างหนึ่ง การบ้านของนักเรียนที่ได้รับมอบหมาย คุณครูอาจจะสั่งการบ้านในสัปดาห์นี้ให้ส่งภายในสัปดาห์หน้า และผู้เขียนรู้ว่าบางครั้งพวกเราที่เป็นนักเรียนมักจะเก็บการบ้านไว้ทำในวันเสาร์อาทิตย์ ซึ่งนั่นก็ทำให้เราต้องวางแผนและบริหารเวลาเป็นอย่างดีเพราะถ้าหากเรานำเวลาวันเสาร์อาทิตย์ไปใช้กับเรื่องที่มันไม่สำคัญมากเราอาจจะเสียเวลาส่วนนั้นไปทำให้เรามีเวลาทำการบ้านไม่เพียงพอ ดังนั้นเราควรจัดการงานที่เป็นงานสำคัญให้เสร็จก่อนก่อนที่จะไปทำงานไม่สำคัญ

สำหรับเทคนิคนี้หวังว่าจะช่วยเพื่อนๆผู้อ่านบริหารเวลาได้แต่ละวันได้มากขึ้นนะครับ สิ่งสำคัญคือเราต้องรู้ว่าเราควรทำอะไรก่อนและควรทำอะไรที่หลัง 

ฝากกดติดตามอาชีพอิสระ
ข่าวสารอาชีพที่น่าสนใจการตรงต่อเวลา มีความสำคัญมากและยังช่วยให้เราวางแผนกับชีวิตของเราได้