March 29, 2024

ทำอย่างไรเมื่อ โดนปฏิเสธจากการขอความช่วยเหลือ จากผู้อื่น

โดนปฏิเสธจากการขอความช่วยเหลือ

                โดนปฏิเสธจากการขอความช่วยเหลือ หลายต่อหลายครั้งที่เราต้องการขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น หรือต้องการที่จะชักชวนผู้อื่นไปทำบางสิ่งบางอย่าง  ซึ่งในบางครั้งเราก็อาจจะได้คำตอบรับเพื่อจะช่วยเหลือเรา หรือในบางครั้งอาจจะได้รับการปฏิเสธก็ได้ โดยผู้คนมักจะมีอารมณ์โกรธ โมโหที่ผู้อื่นไม่ได้ช่วยเหลือ จนบางครั้งอาจจะมองผู้อื่นไม่เหมือนเดิมและผิดใจกันได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ปฏิเสธลำบากใจและอึดอัดที่จะต้องทำ ทั้งๆที่เขาก็มีภาระหน้าที่มากมาย ดังนั้นบทความนี้จะบอกการบอกถึงการจัดการเมื่อเราโดนปฏิเสธจากคำขอร้องต่างๆ ดังนี้

โดนปฏิเสธจากการขอความช่วยเหลือ

วิธีการแก้ไขเมื่อ โดนปฏิเสธจากการขอความช่วยเหลือ ต่างๆ ดังนี้

  • อย่าไปต่อว่าผู้อื่น ถ้าหากคุณขอความช่วยเหลือแต่โดนปฏิเสธมา คุณไม่ควรจะกล่าวหา ต่อว่าหรือแสดงความไม่พอใจแก่ผู้อื่น เพราะการจะตอบรับหรือปฏิเสธการช่วยเหลือต่างๆ ต้องขึ้นอยู่กับสิทธิของเขา โดยคุณเองไม่มีสิทธิที่จะสั่งหรือกล่าวหาเขาได้
  • ทำใจยอมรับ การถูกปฏิเสธบางครั้งอาจจะทำให้คุณมีอารมณ์หลากหลายเกิดขึ้น เช่น โกรธ โมโห เศร้า หรือเสียใจ ซึ่งขึ้นอยู่กับหัวข้อในการขอร้องของคุณ แต่เมื่อคุณโดนปฏิเสธ สิ่งที่คุณทำได้ดีที่สุดคือทำใจยอมรับถึงการปฏิเสธ เพราะบางครั้งเขาอาจจะไม่สะดวก หรือมีหน้าที่อื่นที่จะต้องทำ
วิธีการแก้ไขเมื่อ โดนปฏิเสธจากการขอความช่วยเหลือ
  • แก้ปัญหาด้วยตนเอง เมื่อคุณได้ขอร้องให้ผู้อื่นช่วยเหลือในหลายๆครั้ง อาจจะทำให้คุณเองรู้สึกว่าอย่างไรก็ตาม จะต้องมีคนช่วยเหลือเราเสมอ โดยคุณเองไม่ได้ลองแก้ไขปัญหาด้วยตนเองก่อนจะขอความช่วยเหลือ ดังนั้นคุณควรที่จะลองแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยตนเองก่อนที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น
  •  มองหาผู้อื่นแทน ถ้าหากคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้จริงๆแล้ว พร้อมทั้งคุณขอร้องให้ผู้อื่นช่วยเหลือแล้วแต่กลับโดนปฏิเสธ แทนที่คุณจะรู้สึกโกรธหรือโมโห คุณควรลองมองหาผู้อื่นที่มีเวลา สะดวกและสามารถช่วยเหลือเราได้
แก้ปัญหาด้วยตนเอง โดนปฏิเสธจากการขอความช่วยเหลือ
  • มีข้อเสนอ เช่น หากคุณไม่สามารถทำงานชิ้นนี้ได้จริงๆ ทั้งๆที่คุณพยายามลงมือทำหรือแก้ไขปัญหาแล้ว แทนที่คุณจะร้องขอให้ผู้อื่นทำงานชิ้นนั้นแทนคุณเลย เปลี่ยนเป็นคุณขอคำแนะนำหรือแหล่งในการค้นหาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับงานชิ้นนั้น นอกจากจะไม่ทำให้ผู้อื่นลำบากใจ อึดอัดแล้ว ยังจะทำให้ผู้อื่นมองเราเป็นคนที่มีทักษะในการทำงานและยังจะทำให้เราพัฒนาตัวเองและเพิ่มทักษะต่างๆได้อีกด้วย

ฝากกดติดตามอาชีพอิสระ
บทความที่น่าสนใจเพื่อนร่วมงาน สำคัญแค่ไหน ทำไมต้องมีเพื่อนร่วมงาน