April 1, 2024

แนะ 5 เทคนิคปรับวิธีคิด เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงานที่ดีขึ้น

เทคนิคปรับวิธีคิด

          สิ่งหนึ่งที่สามารถบ่งบอกถึงความสำเร็จในช่วงวัยทำงานของคนเราก็คือความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ซึ่งความก้าวหน้าในหน้าที่จะมาได้ในหลายรูปแบบ เช่น ได้เลื่อนตำแหน่งจากอายุงาน เปลี่ยนสายงานตามความสามารถ ขณะเดียวกันหน้าที่การงานก็สามารถถดถอยได้หากเราไม่มีความพยายาม ความอดทนหรือทัศนคติในหน้าที่นั้นมากพอ สิ่งหนึ่งที่สามารถช่วยส่งเสริมให้เราประสบความสำเร็จในหน้าที่ได้ก็คือ เทคนิคปรับวิธีคิด ในการทำงานในบริบทต่างๆ เพื่อที่เราจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ได้รับมอบหมายได้ วันนี้เราจะมาแจกเทคนิคการปรับวิธีคิดเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพกัน

เทคนิคปรับวิธีคิด-กล้าเสี่ยงในสถานการณ์

เทคนิคปรับวิธีคิด อย่างไรทำให้การทำงานของเราประสบความสำเร็จ

  • มีความเชื่อมั่นในตัวเอง เป็นธรรมดาที่คนเรามีบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน บางคนมีความมั่นใจในตัวเองสูงมาก ขณะที่บางคนไม่มีความมั่นใจใดๆ ในตัวเองเลย แต่อย่าลืมว่าในสังคมของการทำงาน ความน่าเชื่อถือนับเป็นด่านแรกที่ทำให้คนรอบข้างเชื่อมั่นในตัวเรา ดังนั้นถึงเรื่องใดเราไม่สามารถมั่นใจได้เต็มร้อยแต่อย่างน้อยก็ต้องมีความมั่นใจในสิ่งที่ทำเพื่อใช้เป็นแรงผลักดันให้เราสามารถเดินทางไปสู่เป้าหมายได้โดยเร็ว
เทคนิคปรับวิธีคิด-มีความเชื่อมั่นในตัวเอง
  • เมื่อเจอปัญหาต้องกล้าเผชิญหน้า เพราะเส้นทางของชีวิตไม่มีใครที่ไม่เคยพบกับปัญหา ยิ่งกับชีวิตในหน้าที่การงานยิ่งแล้วใหญ่ที่มักจะต้องเจอกับปัญหาในทุกรูปแบบ หากเรายังปรับวิธีคิดในการกล้าเผชิญกับปัญหาไม่ได้ เราก็เปรียบเหมือนกับกบที่อยู่ในกะลาวนไปวนมาหาทางออกไม่เจอสักที ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหามีได้หลายทาง เช่น การปรึกษาหัวหน้างาน การศึกษาจาก case study เก่าๆ เป็นต้น
  • ตั้งเป้าหมายให้ตัวเอง หลายคนคิดทำอะไรไปโดยไม่มีเป้าหมาย ซึ่งเปอร์เซ็นต์ของความสำเร็จมีได้น้อยมาก เนื่องจากเป้าหมายคือแรงขับเคลื่อนให้เรามีพฤติกรรมและการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ ใครที่ยังเคยตั้งเป้าหมายอาจเริ่มจากเรื่องง่ายๆ เช่นตั้งเป้าในการออมเงินต่อวันให้ได้หลักร้อยบาทก็ได้ซึ่งผลพลอยได้จากการตั้งเป้าหมายข้อนี้นอกจากประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจแล้วยังมีเงินออมเก็บเพิ่มเติมด้วย
เทคนิคปรับวิธีคิด
  • กล้าเสี่ยงในสถานการณ์ที่เหมาะสม วิธีคิดข้อนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับผู้ที่รักความก้าวหน้าเป็นอย่างยิ่ง ในแต่ละสถานการณ์ย่อมมีความเสี่ยงในตัวเองซึ่งแนวทางแก้ไขแต่ละสถานการณ์นั้นก็แตกต่างกัน แต่ขึ้นชื่อว่าความเสี่ยงย่อมต้องเผื่อใจสำหรับความผิดหวังไว้ด้วย อย่างไรก็ตามการเลือกเสี่ยงในแต่ละสถานการณ์ควรทำอย่างพอดีและเหมาะสม
  • เห็นคุณค่าในตัวเอง คนทุกคนย่อมมีคุณค่าในตัวเอง หากคุณไม่เชื่อตัวเองแล้วใครจะเชื่อคุณ ดังนั้นวิธีคิดข้อนี้จึงนับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเช่นกัน ขอเพียงคุณแสดงคุณค่าในตัวเองออกมา แสดงพลังและความสามารถของตนให้เต็มที่ คนรอบข้างย่อมมองเห็นคุณค่าในตัวคุณโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องอวดอ้างใดๆ

สรุปก็คือวิธีคิดในที่ทำงานเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญที่สามารถผลักดันให้เราประสบความสำเร็จในหน้าที่ได้เร็วขึ้น ซึ่งคุณไม่จำเป็นต้องมีทั้ง 5 ข้อ แต่อย่างน้อยจะต้องปรับวิธีคิดให้ได้ 1 – 2 ข้อเพื่อให้ตัวเองสามารถมีสังคมในที่ทำงานได้อย่างมีความสุข

ฝากกดติดตามเว็บไซต์ แนะนำอาชีพเสริม และเทคนิคการทำงานที่ดี ความคิดเห็น เป็นสิ่งที่สำคัญและมีหลากหลายแนวคิดยอมแตกต่างกันออกไป

ขอขอบคุณ Gclub1688 ผู้ให้ข้อมูลอาชีพใหม่ ๆ และเทคนิคการทำงานที่เติบฌตมาดขึ้นมาให้กับเราด้วยดีเสมอมา