April 4, 2024

เคล็ดลับการ ทำงานแบบไหนให้เงินเดือนขึ้นไว ให้เจ้านายปรับเงินเดือนให้เราได้

ทำงานแบบไหนให้เงินเดือนขึ้นไว

 ทำงานแบบไหนให้เงินเดือนขึ้นไว ใครๆ ก็ใฝ่ฝันถึงความก้าวหน้าในสายอาชีพของตัวเองทั้งนั้น พอได้เข้าไปทำงานในบริษัทที่ต้องการแล้ว เป้าหมายหลังจากนั้นก็ต้องเป็นการเลื่อนขั้นเพื่อหวังรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากเดิม ซึ่งส่วนใหญ่แล้วทางบริษัทจะมีนโยบายการขึ้นเงินเดือนให้พนักงานที่ชัดเจนอยู่แล้ว ถ้าไม่กำหนดด้วยระยะเวลาการทำงานก็กำหนดด้วยผลงานบางอย่าง แต่เราสามารถปรับแนวทางการทำงานของเรา เพื่อเร่งให้เจ้านายเห็นความโดดเด่นและตัดสินใจปรับเงินเดือนให้เราได้

ทำงานแบบไหนให้เงินเดือนขึ้นไว

แนวทางใน ทำงานแบบไหนให้เงินเดือนขึ้นไว และเจ้านายเพิ่มเงินให้

ทำมากกว่างานที่ได้รับมอบหมาย

            ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการทำงานมากกว่าที่ได้รับมอบหมายนั้น ไม่ใช่การวิ่งไปช่วยแผนกอื่นทำงาน ช่วยแม่บ้านเสิร์ฟกาแฟ แบบนั้นทำให้ตายเจ้านายก็ไม่มีทางขึ้นเงินเดือนให้อย่างแน่นอน แต่ให้คิดต่อยอดจากงานที่ทำอยู่ ว่าจะมีอะไรที่ลงมือทำแล้วให้ผลตอบแทนมากขึ้น หรือทำให้เนื้องานมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม เช่น เสนอการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมแทนการใช้คนคิดคำนวณแบบเดิม เสนอวิธีทำงานที่ประหยัดเวลาได้มากกว่าเดิม 2 เท่า เป็นต้น

ทำงานแบบไหนให้เงินเดือนขึ้นไว-พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

                ถ้าไม่รู้ว่าจะเริ่มจากอะไร ให้ดูจากเนื้องานของตัวเองเป็นหลักว่าเรียนรู้อะไรเพิ่มแล้วจะเป็นประโยชน์ หากไม่มีแล้วก็ให้ดูตำแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีงานไหนที่เชื่อมโยงกับงานของเราบ้าง ถ้าเรียนรู้ไว้สักนิดจะช่วยให้การสื่อสารดีขึ้นไหม หรือจะศึกษาเรื่องอื่นที่ไม่เคยมีใครสนใจมาก่อนเลยก็ได้ แต่ต้องนำมาใช้ในการทำงานได้ด้วย รับรองว่างานนี้เจ้านายต้องขึ้นเงินเดือนให้อย่างรวดเร็วทีเดียว

ทำงานแบบไหนให้เงินเดือนขึ้นไว-มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน

มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน

                คนที่จะขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งสูงๆ ได้ ไม่ใช่มีแค่ความเก่งกาจรอบตัวก็เพียงพอ จำเป็นต้องมีพรรคพวกด้วย คือต้องเข้ากับคนอื่นได้ง่าย มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เพื่อนร่วมงานไว้วางใจให้ช่วยคิดช่วยตัดสินใจ แบบนี้เจ้านายถึงจะมองว่าคนๆ นั้นมีภาวะผู้นำ ถ้าเลื่อนขั้นพร้อมขึ้นเงินเดือนให้ก็น่าจะไม่มีใครคัดค้าน แถมคนอื่นก็ยังเต็มใจจะช่วยงานของเขาอีกด้วย ส่งผลต่อบรรยากาศการทำงานในภาพรวมอีกต่อหนึ่ง

กดติดตามเว็บไซต์ งานออนไลน์ และอาชีพอื่น ๆที่น่าสนใจ สิ่งต้องห้ามทำใน การต่อรองเงินเดือน ขอขึ้นเงินเดือนหากไม่อยากผิดหวัง!