April 1, 2024

เช็กตัวเองดูว่าเราสมควรได้รับการเลื่อนขั้น ขึ้นเงินเดือนเข้าข่ายอยู่ในสายตาเจ้านายหรือไม่?

การเลื่อนขั้น

       หากปรารถนา การเลื่อนขั้น ขึ้นเงินเดือนก็ต้องรู้ตัวเองว่าเรามี “ของ” แค่ไหนเพื่อให้ทะลุตาเจ้านายมาเช็กกันเลยดีกว่า 

การเลื่อนขั้น 1

การเลื่อนขั้น  อยากเลื่อนขั้นก็ต้องเช็กว่า  เรามีสิ่งเหล่านี้ที่เจ้านายมองหาอยู่หรือไม่?

มีผลงาน

     ได้แก่ผลการทำงานดีืมีผลงานสม่ำเสมอ มีมาตรฐานสูงกว่าผู้ร่วมงานคนอื่นมาโดยตลอด  ซึ่งหน่วยงานส่วนใหญ่มักพิจารณาผู้ที่มีผลงานดีสม่ำเสมออย่างน้อย 2 – 3  ปี

เชี่ยวชาญเป็นเลิศ

     หากอยากเลื่อนขั้นก็ต้องมีความเชี่ยวชาญ คล่องตัว ลื่นไหลในการทำงาน เก่งทั้งหลักการและการปฏิบัติควบคู่กันไป

การเลื่อนขั้น ขึ้นเงินเดือน

เหมาะกับขั้นใหม่

     เจ้านายจะพิจารณาการเลื่อนขั้นจากคุณสมบัติที่เหมาะสมกับลักษณะงานใหม่หรือขั้นใหม่ที่จะได้รับนั่นเอง เช่น หากทำงานเก่งแต่มนุษยสัมพันธ์แย่ ซึ่งขั้นใหม่ที่ว่าต้องติดต่อกับคนหมู่มากเจ้านายก็อาจลังเลได้ 

รับผิดชอบสูง

     คนเป็นเจ้านายแตกต่างจากลูกน้องตรงที่มีภาระความรับผิดชอบสูงกว่า จึงสามารถยืนเด่นอย่างไม่สั่นคลอนได้ 

เป็นผู้นำ

     หากอยากเลื่อนขั้นก็ต้องมีภาวะผู้นำ ได้แก่ มีทัศนคติที่ถูกต้อง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเก่ง เจรจาต่อรองเก่ง ใช้คนเป็น ตัดสินใจเด็ดขาด ใจกว้าง เป็นนักพูดที่ดี มีความยุติธรรม  และเชื่อมั่นในตัวเอง

การเลื่อนขั้น-ความรู้เพียบ

ความรู้เพียบ

      คือมีความรู้อย่างดีในงานที่ทำ อาจไม่จำเป็นต้องมีความรู้สูงหรือมีใบปริญญาหลายใบก็ได้

ทะเยอทะยานเป็น

     เพราะความทะเยอทะยาน = ความก้าวหน้า หากไม่ทะเยอทะยานแต่เข้าตากรรมการแล้วได้เลื่อนขั้น เมื่ออยู่ในจุดที่สูงขึ้นก็อาจเบื่อหน่ายกับความรับผิดชอบที่มากขึ้นและไม่คิดทำเพื่อองค์กรส่วนรวมนั่นเอง 

ประวัติดี

     คือไม่มีประวัติด่างพร้อยทั้งการงานและเรื่องส่วนตัว หากเรื่องงานดีแต่เรื่องส่วนตัวแย่  การยอมรับจากทุกฝ่ายย่อมเป็นไปได้ยาก

การเลื่อนขั้น-ผ่านการอบรม

โดดเด้ง

     หากอยากเลื่อนขั้นก็ต้องแตกต่างจึงจะเข้าตากรรมกา เช่น เป็นโอเปอร์เรเตอร์แต่สามารถทำบัญชีได้ หรือพูดภาษาต่างประเทศได้อย่างคล่องแคล่ว 

ได้การยอมรับ

     คือต้องได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย การเลื่อนขั้นจึงจะเป็นเอกฉันท์งดงาม 

ผ่านการอบรม

     หากคุณผ่านการอบรมหลักสูตรความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการทำงานมาแล้ว  ย่อมได้รับการพิจารณามากกว่าผู้ร่วมงานอื่น หรือยิ่งเป็นหลักสูตรที่เหมาะสมกับขั้นที่คุณปรารถนาก็ยิ่งมีภาษีใหญ่

บุคลิกภาพดี

      หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นที่หลายคนมองข้ามคือ การมีบุคลิกภายนอกที่ดูดี มีราศี น่าเกรงขาม แบบเห็นปุ๊บก็รู้ปั๊บว่านี่หัวหน้านะ!

สามารถกดติดตาม อาชีพอิสระ และบทความอาชีพอื่น ๆที่น่าสนใจ ความคิดสร้างสรรค์ ทำอย่างไรดี ที่มันแปลกไปจากเดิมและสิ่งที่เราเคยทำเป็นประจำทุกวัน