April 4, 2024

อาชีพที่เกี่ยวกับตาอย่าง อาชีพนักทัศนมาตร หรือเรียกสั้นๆว่าหมอสายตา

อาชีพนักทัศนมาตร

อาจจะดูแปลกตาสักหน่อยแและไม่ชินหูอย่างแน่นอนกับ อาชีพนักทัศนมาตร โตป่านนี้ก็เพิ่งได้ยินนี้แหละ แต่อาชีพนี้มีอยู่จริง โดยมีหน้าที่ตรวจวัดสายตาวิเคราะห์ สุขภาพตา แก้ไขและป้องกันความผิดปกติที่เกิดจากสายตา ซึ่งในปัจจุบันนี้ การใช้สายตามากขึ้นเพราะต้องทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จึงจำเป็นจะต้องมีการดูแลผู้ป่วยทางสายตาจึงเกิดอาชีพนี้ขึ้น อย่างนักทัศนมาตร แต่อาชีพนี้ไม่ใช่พนักงานร้านตัดแว่นอย่างที่เข้าใจ เพราะนักทัศนมาตรส่วนใหญ่จะทำงานอยู่ในโรงพยาบาล คลินิกหรืออุตสาหกรรมแว่นตา โดยต้องผ่านการเรียนหลักสูตรปริญญาตรีถึง 6 ปีเลยทีเดียว ทั้งยังต้องได้รับใบประกอบโรคศิลป์ทัศนมาตรศาสตร์จากกระทรวงสาธารณสุขด้วย ทั้งยังต้องผ่านการอบรมต่อหนังสืออนุญาตทุก 2 ปีไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยสำหรับอาชีพนี้ ที่บางคนอาจจะคิดว่าอาชีพนี้มีด้วยหรือ โดยข้อมูลทางองค์การอนามัยโลกระบุว่าในประเทศไทยนั้น มีนักทัศนมาตรศาสตร์ไม่ถึง 100 คนจึงทำให้ค่าตอบแทนของอาชีพนี้สูงพอสมควรเลย

อาชีพนักทัศนมาตร

อาชีพนักทัศนมาตร เป็นอาชีพที่มีความสนใจไม่ใช่น้อยเลยทีเดียว

โดยนักทัศนมาตรที่อาจจะเรียกสั้นๆว่าหมอสายตาซึ่งเป็นผู้ที่จบหลักสูตรทัศนมาตรศาสตร์บัณฑิตหลักสูตร 6 ปีทั้งยังต้องมีใบประกอบวิชาชีพโดยเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจความปกติ ของการมองเห็นและสามารถแก้ไขปัญหาทางสายตาด้วยเลนส์และอุปกรณ์ช่วยในการมอง ตรวจสอบความเคลื่อนไหวของดวงตา ทั้งยังตรวจสอบการทำงานของลูกตาทั้งสองข้าง

อาชีพนักทัศนมาตร หรือเรียกสั้นๆว่าหมอสายตา

โดยส่วนใหญ่นั้นอยู่ในร้านแว่นตาหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ร่วมกับแพทย์จักษุแพทย์ซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่คุ้นชื่อ กับนักทัศนมาตรแต่ที่มีการพูดถึงขึ้นมาเพราะในยุคปัจจุบันหรือมีผู้คนทำงานทำหน้าจอคอมพิวเตอร์มากขึ้น ด้วยการพัฒนาของเทคโนโลยีและดวงตาก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตเป็นอย่างมาก เพราะเป็นอวัยวะที่ไม่สามารถเปลี่ยนถ่ายได้ จึงจำเป็นจะให้ต้องให้ความสำคัญกับดวงตาเป็นพิเศษอีกด้วย

อาชีพนักทัศนมาตร-ทำงานเกี่ยวกับในโรงพยาบาล

สำหรับคนที่กำลังมองหาอาชีพพี่มีความยั่งยืนต่อไปในอนาคต อาชีพนักทัศนมาตรก็ถือได้ว่ามีความน่าสนใจและมีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลายแห่งด้วยกัน ทั้งสามารถเรียนจบมาทำงานเกี่ยวกับในโรงพยาบาลหรือคลินิกเอกชนที่เกี่ยวกับสายตาหรือโรงงานอุตสาหกรรมเลนส์สายตา และเลนส์สัมผัสทั้งยังสามารถเป็นอาจารย์ผู้สอนในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน ถือได้ว่าเป็นอาชีพที่มีความสนใจไม่ใช่น้อยเลยทีเดียว เพราะผู้คนส่วนใหญ่ต้องใช้สายตาในการดำรงชีวิตอยู่แล้ว และเป็นอาชีพที่องค์การอนามัยโลก who กำหนดว่าประชากร 6,000 คน จะต้องมีนักทัศนมาตร อย่างต่ำ 1 คนโดยประเทศไทยนั้นมีประชากรเกือบ 70 ล้านคน จึงควรต้องมีนักทัศนมาตรไม่ต่ำกว่าหมื่นคน แต่ในปัจจุบันคนที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพมีไม่ถึงสองร้อยคนด้วยซ้ำ จึงถือได้ว่าเป็นอาชีพที่มีความน่าสนใจอาชีพหนึ่งเลยทีเดียว

กดติตดามเว็บไซต์ แนะนำอาชีพเสริม
ข่าวสารอาชีพที่น่าสนใจ พยาบาล เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เสียสละและช่วยเหลือคนไข้ทุกคนให้รอดปลอดภัย