March 30, 2024

กฎพื้นฐาน 5 ข้อสำหรับ การสร้างมิตรภาพในที่ทำงาน และส่งเสริมความสำเร็จของงาน

การสร้างมิตรภาพในที่ทำงาน

การสร้างมิตรภาพในที่ทำงาน ในสถานที่ที่ผู้คนซึ่งมีความแตกต่างต้องมาอยู่ร่วมกัน การสร้างสมดุลที่ดีในความสัมพันธ์นั้นเป็นเรื่องที่ไม่อาจมองข้าม เพราะสิ่งนี้สามารถส่งเสริมประสิทธิภาพและความสำเร็จของการทำงาน ทุกที่อยู่ร่วมกันเป็นทีม การวิจัยจะแสดงให้เห็นว่า แม้แต่การสนทนากับเพื่อนร่วมงานเพียงเล็กน้อยก็สามารถนำไปสู่การเพิ่มผลสำเร็จได้อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น

การสร้างมิตรภาพในที่ทำงาน 1

การสร้างมิตรภาพในที่ทำงาน และเคารพกันในสังคมที่ทำงานจึงเป็นสิ่งจำเป็น

  • กำหนดขอบเขต

การจะรักษาความสัมพันธ์ระหว่างกันให้ดีได้ แต่ละฝ่ายต้องมีขอบเขตและเคารพในช่องว่าง เช่น การเผื่อเวลาติดต่องานต่างๆ ไม่ควรทำในช่วงพักหรือรับประทานอาหารกลางวัน ควรใช้เวลานี้มุ่งเน้นไปที่ทานอาหารร่วมกัน ผ่อนคลาย หรือพักสมองตามที่แต่ละคนต้องการ หากมีพวกคนในทีมไม่ต้องการร่วมพักเบรกด้วยไม่มีความจำเป็นต้องบังคับ เนื่องจากช่วงเวลานี้คือเวลาส่วนบุคคล ควรรักษาระยะห่างระหว่างกันให้คุยกันได้ แต่ไม่ควรเล่นหัวจนเลยเถิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเป็นผู้นำต้องเข้าใจว่าความสัมพันธ์ที่คุ้นเคยกันมากเกินไป สามารถทำลายความน่าเชื่อถือและทำลายความสำเร็จในระยะยาวได้

การสร้างมิตรภาพในที่ทำงาน-การสร้างมิตรภาพในที่ทำงาน และเคารพกันในสังคมที่ทำงาน
  • เปลี่ยนกลุ่ม

ปกติคุณคุยแต่กับคนข้างโต๊ะหรือเปล่า หรือคุยแต่กับคนในทีมเท่านั้น อันที่จริงแล้วการเปลี่ยนกลุ่มบ้างสำคัญพอๆ กับการสร้างปฏิสัมพันธ์ในทีม วิธีนี้จะช่วยหลีกเลี่ยงไม่ให้คนกลุ่มเดียวกันเกิดอาการเบื่อหน่าย และยังเป็นการเปิดจินตนาการ ทำความรู้จัก สร้างเครือข่ายใหม่ๆ ด้วย ไม่แน่ว่าในอนาคตคุณก็อาจต้องทำงานร่วมกับคนนอกทีม

  • หลีกเลี่ยงการนินทา

ถือว่าเป็นหนึ่งในปัญหาหลักของชาวออฟฟิศ ที่สามารถบั่นทอนจิตใจและไล่ให้คนดีๆ ลาออกจากบริษัทของคุณได้เลย ดังนั้นควรตระหนักถึงผลเสียของการนินทา การพูดลับหลัง ควรสร้างบรรยากาศให้สมาชิกทั้งหมดสามารถคุยเล่นแลกเปลี่ยนความรู้สึกได้ในระดับหนึ่ง หากคุณรู้สึกว่าการสนทนากับเพื่อนร่วมงานเริ่มเปลี่ยนไปในทางลบ ให้พยายามชวนทำสิ่งต่างๆ ที่เป็นความสนใจร่วมกันแทน หัวข้อ สัตว์เลี้ยง อาหาร ท่องเที่ยว ธรรมชาติ หรือแม้แต่ช้อปปิ้ง คือเรื่องที่คุยได้ง่ายๆ และมีโอกาสผิดใจกันน้อยมาก

การสร้างมิตรภาพในที่ทำงาน-ปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม
  • ปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม

วิธีที่ดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงอคติ และพาตัวเองอยู่ให้ห่างจากการรับรู้เรื่องที่นำไปสู่อคติ รักษาความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมกันระหว่างบุคคล โดยไม่มุ่งเน้นไปที่ประเด็น เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ฯลฯ หากมีตรรกะที่ขัดแย้งต่อความรู้สึกของคุณก็เพียงแค่รับฟังแล้วปล่อยผ่าน จากนั้นก็ไม่ต้องนำมาเป็นหัวข้อสนทนาอีก และหากคุณมีเพื่อนสนิทในทีม โปรดหลีกเลี่ยงการปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเป็นพิเศษ เพื่อให้ค่าเท่าเทียมกันสำหรับเพื่อนร่วมงานทุกคน

การสร้างมิตรภาพในที่ทำงาน-หลีกเลี่ยงการนินทา
  • กำหนดความสำคัญ

การเข้าใจสิ่งที่คุณต้องการจากคนในองค์กรสามารถช่วยจำแนกบทบาทของคุณเอง และวิธีที่คุณจะประสบความสำเร็จได้ คุณจะรู้สึกปลอดภัยในความสัมพันธ์มากขึ้นเมื่อทราบว่าคุณมีเพื่อนในที่ทำงาน คนที่คุณสามารถวางใจได้เพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ และทางตรงกันข้ามคุณก็ควรปฏิบัติอย่างเดียวกันเมื่ออีกฝ่ายต้องการความช่วยเหลือ   การเข้าใจอย่างถ่องแท้ซึ่งกันและกันจะนำไปสู่การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ

โดยหลักแล้วองค์กรเป็นเสมือนเครือข่ายของผู้คน การทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างกันมีความสมดุลมากขึ้นเท่าใด องค์กรก็จะยิ่งเติบโต ทำงานได้ดีขึ้น มิตรภาพในที่ทำงานสามารถทำให้เกิดสุขภาพจิตที่ดี และทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมที่ต้องรับผิดชอบในการทำส่วนของตน เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันได้

สามารถกดติดตาม แนะนำอาชีพเสริม
บทความอาชีพที่น่าสนใจ เพื่อนนั้นสำคัญไฉน การที่เรามีเพื่อน ทำให้ชีวิตเรามีสีสันมากขึ้น