April 2, 2024

5 เคล็ดลับ การตรงต่อเวลา

การตรงต่อเวลา เคยไหมที่มีนัดเวลา 9 โมงเช้า แต่คุณไปถึงสถานที่นัดในเวลา 10 โมงกว่า แล้วคุณคิดว่าผู้นัดและคุณรู้สึกอย่างไร? เคยไหมที่นัดเพื่อนไว้ 9 โมงเช้า แต่เพื่อนของคุณมาในเวลา 10 โมงกว่า แล้วคุณคิดว่าเพื่อนและคุณรู้สึกอย่างไร? ทั้งสองสถานการณ์ เชื่อว่าหลายๆคนเคนมีพฤติกรรมดังกล่าว แต่ความรู้สึกของทั้งสองจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ซึ่งการเป็นผู้ที่ตรงต่อเวลาและเป็นผู้ที่มาสาย ความรู้สึกย่อมที่จะแตกต่างกัน...