March 29, 2024

ไถ่ถามปัญหาลุกค้า

     การพูดจูงใจขายสินค้า การพูดขายของ สำคัญอย่างไร? คือการพูดชักจูงให้ลูกค้าเกิดความคล้อยตามเกิดการซื้อสินค้าหรือบริการหรือเข้าร่วมธุรกิจด้วย นอกจากนี้ยังสามารถนำไปปรับใช้กับการพูดในแวดวงธุรกิจและงานออฟฟิศด้วย ซึ่งทำให้งานเดินเงินดีครับ... ฝึกฝน การพูดจูงใจขายสินค้า การพูดขายของให้มัดใจลูกค้าอยู่หมัด                 ซื้อใจ      เป็นการพูดขายสินค้าในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับการขายหรือตัวสินค้าและบริการบ้างตามสมควร  เพื่อสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเอง ไม่เคร่งเครียดและทำให้ลูกค้าไม่รู้สึกว่าถูกต้อนให้ซื้อสินค้ามากเกินไป ดังนั้นต้องใช้การสังเกตและคาดเดาประกอบเหตุผล เช่น-  พูดในเรื่องข่าวสารต่างๆ ในปัจจุบันที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองหรือเรื่องละเอียดอ่อน-  พูดในเรื่องที่ลูกค้าชื่นชมหรือมีความสนใจอยู่แล้ว-  พูดในเรื่องที่ลูกค้ารู้สึกภาคภูมิใจ เช่น รูปร่างหน้าตา หน้าที่การงาน การศึกษา ไถ่ถามปัญหา      เป็นการพูดขายของโดย (แกล้ง)ถามปัญหาลูกค้า เพื่อจะได้นำสินค้าหรือบริการของเราเข้าไปเสียบ เอ๊ย! เข้าไปช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้าเช่น  -  “คุณเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาในการนอน นอนหลับยากหรือตื่นกลางดึกบ่อยๆ หรือไม่คะ?”-  “คุณต้องเหน็ดเหนื่อยวุ่นวายกับการทำความสะอาดบ้าน  ซึ่งใช้เวลานานเป็นวันๆ ใช่ไหมครับ?”...