March 29, 2024

แอดมินดูแลเพจ

แอดมินดูแลเพจ
1 min read

           แอดมินดูแลเพจ อย่างที่เรารู้กันดีว่ายุคนี้เป็นยุคดิจิทัล ที่ไม่ว่าจะจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการประเภทไหนก็ต้องมีช่องทางออนไลน์ด้วยเสมอ แอดมินดูแลเพจจึงกลายเป็นอาชีพใหม่ที่ได้รับผลกระทบมาจากความต้องการในจุดนี้ เนื่องจากเจ้าของธุรกิจในช่วงเริ่มสร้างตัวนั้น อาจลงมือทำทุกอย่างด้วยตัวเอง ตั้งแต่คิดค้นสินค้า ดูแลการผลิต หาลูกค้า ติดต่อซื้อขาย ไปจนกระทั่งส่งของจนเสร็จสิ้น นี่ยังไม่รวมการอัพเดทข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแบรนด์สินค้าผ่านสื่อโซเชียลต่างๆ อีกด้วย อาชีพใหม่ที่หน้าสนใจ แอดมินดูแลเพจ ดูแลการผลิตหาลูกค้าติดต่อซื้อขาย             งานของคนทำธุรกิจที่ยังไม่ได้มีระบบการผลิตงานที่เป็นทางการมากนัก จึงมีมากเสียจนทำไม่ทัน ต่อให้ทำทันก็ได้งานที่คุณภาพไม่ดีนัก...