March 29, 2024

แบบทดสอบ นักฟังที่ดี

นักฟังที่ดี
1 min read

  การเป็น นักฟังที่ดี ต้องทำอย่างไร เชื่อว่าหลาย ๆ คนคงเบื่อหากต้องมานั่งฟังคนพูดบ่อย ๆ และพูดซ้ำๆ แต่ถ้ามีผู้ฟังที่ดีแล้ว ก็จะทำให้คนที่พูดหรืออธิบายไม่อยากพูดหรือบรรยายให้ใครฟังอีกวันนี่เรามรบททดสอบมาให้ทำ 10 ข้อ     คุณเป็น นักฟังที่ดี หรือไม่ มีอะไรที่ต้องปรับปรุงให้เป็นนักฟังที่ดีขึ้นอีกหรือไม่? ให้คุณตอบคำถามว่า  “ใช่”  หรือ  “ไม่ใช่”...