April 4, 2024

แนะนำ อาชีพสำหรับคนไทยในประเทศญี่ปุ่น ที่ขาดแคลน

1 min read

 อาชีพสำหรับคนไทยในประเทศญี่ปุ่น ด้วยเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงหลัง ๆ นี้ มีสภาวะที่ซบเซาอย่างมาก เงินเฟ้อก็เพิ่มสูง แต่ค่าแรงกับลดน้อยลง อาชีพอิสระ น่าสนใจ ซึ่งสวนทางกันอย่างมาก จึงทำให้แรงงานคนไทยหลายคน ต้องออกเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศ และหนึ่งในประเทศที่ได้รับความนิยม ไม่แพ้ประเทศเกาหลีเลย คงหนีไม่พ้นประเทศญี่ปุ่น นี้เป็นประเทศที่มีตำแหน่งงานสำหรับคนไทยเยอะมาก ๆ แถมค่าจ้างที่ให้ก็สูงอย่างมาก วันนี้เราก็เลยจะมาแนะนำอาชีพในประเทศญี่ปุ่น ที่ต้องการแรงงานคนไทยจำนวนมาก...