April 2, 2024

เพื่อนผู้เพิ่มสีสันในชีวิตการทำงาน

เพื่อนร่วมงาน การทำงานเรามักจะหลีกเลี่ยงการเข้าสังคมไม่ได้เลย ซึ่งในสังคมของการทำงานนั้น มีหลายระดับด้วยกัน เช่น หัวหน้า ผู้จัดการ แม่บ้าน หรือแม้กระทั่งพนักงานรักษาความปลอดภัย ล้วนแต่เป็นเพื่อนร่วมงานของเราทั้งนั้น โดยเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเพื่อนร่วมงานเป็นสิ่งที่เราจะต้องเจอในทุกๆวันของการทำงาน บางคนอาจจะมีเพื่อนร่วมงานที่เป็นเพื่อนแท้ หรือบางคนก็ได้เพื่อนที่ดีจากเพื่อนร่วมงาน ซึ่งบทความนี้จะมาบอกเล่าถึงความสำคัญของเพื่อนร่วมงานกัน ดังนี้ เพื่อนร่วมงาน 4 ประเภทที่เราขาดไม่ได้ในที่ทำงาน ผู้ที่จะคอยช่วยเหลืองานต่างๆ เพื่อนร่วมงานเป็นผู้ที่ทำงานในสถานที่ทำงานเดียวกับเรา...