April 2, 2024

เทคนิคเลือกอาชีพ

เทคนิคเลือกอาชีพ
1 min read

เทคนิคเลือกอาชีพ ลองตั้งคำถามก่อนว่าเราชอบอะไรและมีความถนัดอะไรเมื่อได้คำตอบแล้วลองศึกษาดูว่าเรามีบุคลิกแบบไหนเหมาะสมกับบุคคลิกและความถนัดของเรา ริงหรือไม่ควรตอบคำถามให้เป็นกลางและเป็นจริงที่สุดนี่คือหลักเกณฑ์แรกกับการหาอาชีพที่มั่นคงและซื่อสัตย์ต่อตัวเราเองที่สุด ซึ่งในงานวิจัยของจอห์น แอล ฮอลแลนด์ (John L. Holland) ได้สรุปไว้ว่าควรจะเลือกงานให้มีความสัมพันธ์ต่อบุคลิกและความถนัดของตัวผู้ประกอบอาชีพนั้นที่สุดแบ่งแยกเป็นลักษณะต่างๆและบุคลิกด้วยดังนี้ ขอแนะนำ 6 เทคนิคเลือกอาชีพ ให้เหมาะสมกับบุคคลิกตัวเองมากที่สุด ประเภทที่ 1 เป็นคนจริงจังและซีเรียส Realistic บุคลิกอันโดดเด่นของคนประเภทนี้ก็คือมีความมุ่งมั่น ชอบแสดงความคิดเห็น...