March 29, 2024

เทคนิคการฟังที่ดี

เทคนิคการฟังที่ดี
1 min read

เทคนิคการฟังที่ดี นอกจากการเปิดหูแล้วก็ควรเปิดใจไปพร้อมกัน ไม่ตั้งแง่หรือมีอคติไว้ก่อน  โดยยอมรับความแตกต่างของพื้นฐานผู้พูด แนวความคิด ทัศนคติ ความเชื่อหรือรสนิยมของเขาจะทำให้ได้รับประโยชน์จากการฟังมากขึ้น ซึ่งเป็นพื้นฐานสู่การเป็นนักพูดที่ดี เทคนิคการฟังที่ดี เป็นมารยาทอีกอย่างที่สำคัญของผู้รับฟัง หาสาระประโยชน์      ขณะฟังผู้ฟังที่ดีควรวิเคราะห์ตามไปด้วยอย่างน้อยๆ ก็อาจได้รับสิ่งเหล่านี้ครับ -  ความสนุกสนานบันเทิงที่ช่วยคลายเครียดได้ -  ข้อมูลใหม่ๆ ที่ไม่เคยรู้มาก่อน -  แนวความคิดแปลกๆ ที่แตกต่างจากตัวเรา - ...