March 29, 2024

เด็กจบใหม่ว่างงานเรื่องเงินเดือนที่สูงเกินไป

เด็กจบใหม่ว่างงาน
1 min read

                เด็กจบใหม่ว่างงาน เชื่อว่าหลายคนน่าจะเกิดความสงสัยในประเด็นการว่างงานของเด็กจบใหม่อยู่เหมือนกัน ก็ในเมื่อโอกาสของสายอาชีพในยุคนี้มันเปิดกว้างมาก มีบริษัทสตาร์ทอัพผุดขึ้นมายิ่งกว่าดอกเห็ด แน่นอนว่าองค์กรเหล่านั้นก็ต้องการบุคลากรไปทำงานในส่วนต่างๆ ด้วย ใช่ว่าจะดำเนินธุรกิจด้วยตัวคนเดียวได้เสียเมื่อไร แต่ทำไมเด็กๆ ที่เรียนจบกันมาก็ยังตกงานกันเป็นแถว เป็นเพราะพิษเศรษฐกิจหรือปัจจัยแอบแฝงอะไรกันแน่ ลองมาพิจารณาไปพร้อมๆ กัน ปัญหาที่ เด็กจบใหม่ว่างงาน เพราะพิษเศรษฐกิจหรืออะไรกันแน่ ยื่นขอเสนอในเรื่องเงินเดือนที่สูงเกินไป                 นี่เป็นเหตุผลแรกที่หลายบริษัทไม่สามารถรับเด็กจบใหม่เข้าทำงานได้ ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะมุมมองเรื่องฐานเงินเดือนที่ไม่เหมือนกัน...