April 9, 2024

เกิดเรื่องแต่วันเริ่มต้น

เรื่องที่แย่ ๆ ทุกวันคือวันใหม่ของเราและเราก็อยากให้ทุกวันเป็นวันที่ดี แต่สิ่งที่คิดก็ไม่ใช่สิ่งที่เป็นจริงเสมอไปบางครั้งเราก็มีเรื่องที่แย่ ตั้งแต่เริ่มต้นวันเช่นกัน สิ่งสำคัญเลยก็คือเราจะรับมือกับมันแย่อย่างไร           หลายครั้งก็ตั้งใจตื่นมาทำอะไรหลาย ๆ อย่างที่ตัวเองอยากทำแต่พอตื่นมาปุ๊บ เราก็ดันมาเจอเรื่องที่แย่ตั้งแต่เริ่มต้นวัน ทำให้บางครั้งเราไม่มีจิตใจจะทำอะไรเลยทั้งวัน มันคงแย่มากนะ ถ้าหากว่าเราต้องเป็นเช่นนั้นทั้งวัน วันนั้นก็คงจะเป็นวันที่แย่มาก ๆ สำหรับเรา แต่เราสามารถปรับเปลี่ยนวันที่เราเริ่มต้นวันที่แย่นั้นเป็นวันที่จะมีช่วงเวลาที่เหลือเป็นช่วงเวลาที่ดีได้เช่นเดียวกัน เรื่องที่แย่ ๆ...