April 9, 2024

อาชีพเสริมทำ Sound Track ขายเสียง

อาชีพเสริมทำ Sound Track
1 min read

เดี่ยวนี้อะไร ๆ ก็สามารถหยิบขึ้นมาทำเป็น อาชีพเสริมทำ Sound Track ได้แล้วนะ สำหรับใครที่ชอบเสียงเพลง ทำเสียงดนตรีหรือเสียงอะไรแปลก ๆ ลองนำไปขายดูไหม มันสามารถทำเงินให้กับเราได้จริง ๆ แต่ก่อนจะเข้าเนื้อความเราจะต้องเข้าใจความหมายของ Sound Trackเสียก่อน นั้นก็คือ เสียงนั้นแหละ ไม่ว่าจะเสียงอะไรก็ตามนั้นเรียกว่า Sound...