April 4, 2024

อาชีพเชฟ

อาชีพเชฟ
1 min read

            อาชีพเชฟ ความหมายของคำว่า เชฟ ในภาษาอังกฤษ คือ หัวหน้าพ่อครัวสำหรับครัวขนาดใหญ่ที่มีลูกมือหลายแผนก เชฟไม่ใช่คนปรุงอาหารโดยตรง เพราะตำแหน่งคนปรุงหน้าเตา ถือตะหลิวก็คือ กุ๊ก พ่อครัวตัวจริง ส่วนเชฟ มีความหมายกว้างกว่านั้น คือเป็นผู้บริหารงานครัวโดยรวม อาชีพเชฟ อีกหนึ่งอาชีพที่มีรายได้ดีและหุ่นยนต์ไม่สามารถแทนได้             เมื่อมีออเดอร์หรือใบสั่งอาหารเข้ามา เชฟคือผู้จัดระบบการทำงานให้พ่อครัวและลูกมือในครัวช่วยกันปรุงอาหารจานนั้นให้สำเร็จ...