April 2, 2024

อาชีพเกษตรกร

อาชีพเกษตรกร
1 min read

            แม้ว่า อาชีพเกษตรกร จะเป็นผู้ผลิตสินค้าในกลุ่มบริโภคที่เราขาดไปไม่ได้ แต่เคยสังเกตไหมว่าคนที่ทำอาชีพนี้ในบ้านเราต้องเผชิญกับความยากลำบากอยู่เสมอ โดยไม่มีนโยบายหรือนวัตกรรมอะไรมารองรับมากเท่าไร ช่วงก่อนหน้าที่ยังไม่มีการแพร่ระบาดของโรค ชาวไร่ชาวสวนก็ต้องต่อสู่กับโรคพืชและสภาพอากาศที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ ไหนจะเป็นเรื่องของพ่อค้าคนกลางที่ค้ากำไรเกินควรอีกต่างหาก พอมายุคโควิด-19 ก็ยิ่งหนักกว่าเดิมจนหลายครัวเรือนต้องพ่ายแพ้ไป อาชีพเกษตรกร ที่ต้องปรับตัวและหาแนวทางการตลาดเพิ่มขึ้นในยุคโควิด-19             คำถามที่ถูกต้องของเกษตรกรรุ่นใหม่ จึงไม่ใช่การถามว่าใครจะมาช่วยดูแลอะไรได้บ้าง หรือเราจะเปลี่ยนอาชีพไปทางไหนได้บ้าง แต่เป็นการมองให้ออกว่า ทำอย่างไรเราถึงจะพึ่งตัวเองได้แบบ 100...