March 29, 2024

อาชีพวิศวกร

อาชีพวิศวกร
1 min read

              บทบาทสำคัญของ อาชีพวิศวกร ก็คือการก่อสร้างบางสิ่งบางอย่าง การตรวจสอบควบคุมดูแล ไปจนถึงการซ่อมบำรุงเพื่อให้สิ่งนั้นสามารถใช้งานได้ตามปกติ ส่วนมากสายอาชีพนี้จะเติบโตได้ดีในเมืองที่กำลังก่อร่างสร้างตัว เมืองที่ยังต้องการการพัฒนาสาธารณูปโภคในทุกด้าน หลังจากเมืองนั้นเจริญจนถึงจุดอิ่มตัวแล้ว อาชีพนี้ก็จะค่อยๆ ถูกลดความสำคัญลง อย่างที่เราเห็นมาตลอดว่าในประเทศกำลังพัฒนา อาชีพนี้จะได้ค่าแรงค่อนข้างสูง ขณะที่ประเทศพัฒนาแล้ว แนะนำอาชีพเสริม จะมีอาชีพอื่นที่ได้ค่าแรงสูงกว่า เช่น พนักงานบัญชี พนักงานด้านกฎหมาย เป็นต้น...