April 8, 2024

อาชีพที่รายได้สูงในประเทศเกาหลี

อาชีพที่รายได้สูงในประเทศเกาหลี
1 min read

   อาชีพที่รายได้สูงในประเทศเกาหลี ประเทศเกาหลีถือเป็นอีกหนึ่งประเทศในฝัน ของแรงงานคนไทย ที่อยากจะบินไปทำงานกันมากที่สุดประเทศหนึ่ง ก็อย่างที่เรารู้ในแต่ละปี มีคนไทยสมัครสอบการเป็นแรงงาน แนะนำอาชีพเสริม ในประเทศเกาหลีกันเป็นจำนวนมาก จากสถิติของกรมแรงงาน ในปี 2565 มีแรงงานคนไทยยื่นสมัครสอบ มากกว่า 30,000 คน เหตุผลง่าย ๆ ค่าแรงของประเทศเกาหลีนั้น สูงกว่าประเทศไทยหลายเท่า...