April 9, 2024

หาคำตอบ

อารมณ์หงุดหงิด ทุกวันที่ตื่นขึ้นมาเราจะต้องเผชิญกับเรื่องที่เป็นดั่งใจไม่เป็นดั่งใจของเรามากมาย มีคำถามมากมายผุดขึ้นมาในหัวเรา วันนี้ควรทำอะไร ไปที่ไหน ทำดีไหมหรือไม่ทำดี คำถามวกวนอยู่ในหัวมากมายในขณะที่เวลากำลังเดินไปอย่างช้า ๆ ไปคิดมาก็หาคำตอบของคำถามนั้นไม่ได้ สุดท้ายก็ได้แต่คิดจนเวลาล่วงเลยไปเรื่อย ๆ ก็ไม่ได้คำตอบ วันที่มีอาการแบบนี้ก็คงจะเป็นวันที่น่าหงุดหงิดน่าดู  เมื่อไม่มีเป้าหมายสมองมืดทึบไปหมด ในวันแย่ ๆ อย่างนี้ ชีวิตคงบอกว่าผ่อนคลายบ้าง ค่อย ๆ...