April 2, 2024

หน้าที่รับผิดชอบงาน

                หน้าที่รับผิดชอบงาน ไม่ใช่แค่บริษัทที่เป็นฝ่ายเลือกพนักงาน ตัวพนักงานเองก็เป็นฝ่ายเลือกบริษัทที่สามารถตอบโจทย์ชีวิตการทำงานของเขาได้ด้วยเช่นกัน ทีนี้จะทำยังไงหากเกิดปัญหาหน้าที่รับผิดชอบในเนื้องานไม่ตรงตามที่คุยเอาไว้ ทั้งตอนประกาศและสัมภาษณ์ก็คุยกันไว้แบบหนึ่ง ซึ่งตัวพนักงานเองก็พิจารณาแล้วว่าตัวเองทำงานตรงนี้ได้ อีกทั้งยังตรงกับความต้องการในด้านอื่นๆ ด้วย เช่น การเดินทาง เวลาทำงาน รายได้ เป็นต้น แต่พอทำจริงกลับไม่เป็นอย่างนั้นเลย หาก หน้าที่รับผิดชอบงาน นั้นไม่ตรงกับที่เราต้องการ คงต้องบอกลาและหางานใหม่                ...