March 29, 2024

สิ่งไหนสำคัญ

 ความสำคัญ  เราทุกคนมีเวลาที่จะดูละคร ดูหนังในโรงภาพยนตร์  เล่นเกม ทำงาน ดูแลคนอื่น เราว่าเราให้ความสำคัญแต่สิ่งที่เราไม่เคยให้ความสำคัญเลยนั่นก็คือเวลาดูแลตัวเอง หลายครั้งที่เราอยากจะดูแลตัวเองแต่เราก็อ้างว่าไม่มีเวลา แค่เพียงเรากลับมาจากการทำงานเราก็รู้สึกเหนื่อยจนอยากพักพ่อนมันก็เลยกลายเป็นว่าเราไม่มีเวลาในการจะไปดูแลตัวเอง หลายครั้งที่เราตัดสินใจจะไปวิ่งแต่ก็ไม่ได้ไป เพราะว่าไม่มีเวลาต้องตื่นเช้าไปทำงาน เรามีเวลาเสมอผู้เขียนเคยเขียนบทความเรื่อง เวลาที่สอง เวลาที่สองคือเวลาที่ เราไม่ได้ทำอะไรอยู่แต่อยู่ระหว่างการทำอะไร แค่จัดลำดับ ความสำคัญ ของชีวิตใหม่ ก็สามารถทำให้ชีวิตเราดีขึ้นได้ อย่างเช่นการเดินทางไปทำงานช่วงเวลาที่เรานั่งอยู่บนรถนั่นคือช่วงเวลาที่สองของเราที่เราสามารถทำอะไรหลายหลายอย่างได้มากมาย...